Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Natječaji za sredstva EU
Sanja Martinovsky
VODITELJICA ODJELA:
Sanja Martinovsky

Program za cjeloživotno učenje (EAC/S07/12)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Albanija 
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje 
Datum otvaranja natječaja: 03.08.2013.
Iznosi sredstava €: 6.970.000
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Instituti, Fakulteti, Fizičke osobe, Osnovne škole, Srednje škole

Europska komisija je objavila opći poziv za sudjelovanje u Programu cjeloživotnog učenja. Ovaj program omogućava pojedincima iz svih dobnih skupina stjecanje iskustva kroz studiranje, obuku i učenje u inozemstvu te potiče kooperaciju između škola, sveučilišta i poduzeća u različitim europskim zemljama.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje), Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), te dva komplementarna programa: Transverzalni program(suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet(studiji europskih integracija).

Svaka mjera u okviru ovog programa ima zaseban rok za prijavu.

Program za cjeloživotno učenje u 2013. godina ima pet prioriteta:

1) Razvoj strategija za cjeloživotno učenje i mobilnost
2) Podupiranje suradnje između sfera obrazovanja, obuke i rada
3) Potpora inicijalnoj i kontinuiranoj obuci nastavnika, trenera i menadžera u obrazovnim institucijama i institucijama za obučavanje
4) Promicanje usvajanja ključnih kompetencija kroz sustav obrazovanja i obuke
5) Promicanje socijalne inkluzije i ravnopravnosti spolova u obrazovanju i obučavanju, uključujući integraciju migranata i Roma


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.