Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Kako poslovati s članicama EU

Uvjeti poslovanja - pružanje usluga u Njemačkoj

Prvi korak kod prekograničnog pružanja usluga u SR Njemačkoj je podnošenje prijave o pružanju prekograničnih usluga sukladno Direktivi 2005/36/EC o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija pri nadležnoj Obrtničkoj komori prema mjestu pružanja usluga.

Njemačka zastavaDržavljanima EU i Švicarske dozvoljeno je prekogranično pružanje usluga, ako su u svojoj zemlji ovlašteni obavljati djelatnosti koje su usporedive s obrtničkim djelatnostima.

Uz prijavu za prekogranično pružanje usluga prilaže se:

  • Dokaz o državljanstvu
  • Izvadak iz Obrtnog registra (OR) - EU Potvrda
  • Potvrda o stečenoj izobrazbi
  • Potvrda nacionalne službe u zemlji porijekla,

Ovjereni službeni izvadak iz Obrtnog registra izdaju nadležna registarska tijela - Uredi državne uprave u županijama i njihove ispostave te Ured Grada Zagreba (popis), uz upravnu pristojbu od 40,00 kuna koja se naplaćuje u biljezima. Dokaz o državljanstvu je jedan od dokumenata: osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu.

Za regulirane profesije potrebna je pismena prijava kod prvog pružanja usluga pri nadležnoj Obrtničkoj komori prema mjestu prvotnog pružanja usluga.

Navedeni prilozi trebaju biti prevedeni na njemački jezik.

Link na formular za produženje prijave prekograničnog pružanja usluga: 
Formular: http://www.hwkno.de/viewDocument?onr=76&id=13520 

Ukoliko zemlja porijekla za obavljanje djelatnosti ne zahtjeva određenu kvalifikaciju ili izobrazbu, utoliko se djelatnost može prekogranično pružati, uz uvjet da je obavljana najmanje 2 godine u zemlji porijekla.

Dodatne informacije dostupne su na adresi: Uvjeti prekograničnog pružanja usluga u SR Njemačkoj.

Provjerite eventualne dodatne uvjete s partnerom u SR Njemačkoj!

Od Nove godine u Njemačkoj se primjenjuje nova minimalna satnica od 8,84 €. Također, od istog datuma nove prijave o upućivanju radnika će biti obvezno unostiti putem web stranica njemačke carine:

https://www.meldeportal-mindestlohn.de


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.