Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Jedinstveno EU tržište
  • Kako poslovati s članicama EU
Sanja Martinovsky
VODITELJICA ODJELA:
Sanja Martinovsky

Uvjeti poslovanja - pružanje usluga u Austriji

Uvjeti privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga

AustriaPrijava obavljanja prekograničnog pružanja usluga (Dienstleistungsanzeige) podnosi se Saveznom ministarstvu za rad, obitelj i mladež Republike Austrije na 

Doc2_§ 373a Abs 4 - grenzüberschreitende Dienstleistung (physische Person)18052011.pdf 112,29 kB

koji ujedno sadrži popis djelatnosti koje se mogu obavljati na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Austriji.
Kontakt: 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Abteilung I/9, Stubenring 1, 1011 Wien (tel. +43 (0)1 71100 5827, faks: +43 (0)1 71100 12205, e-mail: post@i9.bmwfj.gv.at)
Uz prijavu za prekogranično pružanje usluga potrebno je priložiti:

  • EU potvrda
  • Dokaz o državljanstvu 
  • Potvrdu o stečenoj izobrazbi

Navedeni prilozi trebaju biti prevedeni na njemački jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Ovjereni službeni izvadak iz Obrtnog registra izdaju nadležna registaracijska tijela - Uredi državne uprave u županijama i njihove ispostave te Ured Grada Zagreba. Za izdavanje istog propisana je upravna pristojba u iznosu od 40,00 kuna koja se plaća u biljezima.

Dokaza o državljanstvu dokazuje se osobnom iskaznicom, putovnicom, vojnom iskaznicom i domovnicom sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu.

Napomena: 
Prijava prekograničnog pružanja usluga vrijedi 12 mjeseci, time da je istu potrebno obnoviti svake kalendarske godine putem obrasca

godisnje izvjesce.pdf 25,38 kB

Korak 2: 
Posjedovanje odgovarajuće potvrde o izobrazbi
Ukoliko je određena struka regulirana u Republici Hrvatskoj, potrebno je dokazati da pružatelj prekogranične usluge ispunjava sve propisane uvjete za nju u Republici Hrvatskoj. 
Međutim, kada profesija nije regulirana u Republici Hrvatskoj, potrebno je priložiti dokument koji se dokazuje obavljanje navedene profesije najmanje dvije godine u zadnjih deset godina u državi iz koje pružatelj usluga dolazi.
Potrebno je na obrascu

Federal Ministry of Economy-prijava diploma.pdf 22,60 kB

 ponijeti zahtjev Saveznom ministarstvu za rad, obitelj i mladež Republike Austrije radi provedbe postupka priznavanja strukovne kvalifikacije stečene u drugoj državi članice Europske unije radi dokazivanja da je ista jednaka potvrdi o naukovanju Republike Austrije sukladno Zakonu o stručnom osposobljavanju (BAG).
Savezno ministarstvo za rad, obitelj i mladež Republike Austrije predstavlja nacionalnu kontaktnu točku radi prekograničnog pružanja usluga sukladno Direktivi o uslugama 2006/123/EZ.
Kontakt: 
Bundesminsterium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry of Economy, Family and Youth),
Mrs Irene Linke, Department I/7, Industrial Law, Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich (tel: +43 1 71100 5446, faks: +43 1 71100 935446, e-mail: Irene.linke@bmwfj.gv.at)

Dodatne informacije dostupne su na adresi: Uvjeti prekograničnog pružanja usluga u Republici Austriji

Provjerite eventualne dodatne uvjete s partnerom u Austriji!

Početkom siječnja 2017. godine u Austriji je stupio na snagu Zakon o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja (Lohn-und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,LSD-BG) u djelatnosti prijevoza, a kojim je određeno da se na strane prijevoznike u Austriji primjenjuje minimalna plaća sukladno austrijskim zakonima i Direktivom EU-a o izaslanim radnicima.

Napominjemo da je ovdje riječ o vrlo sličnoj proceduri koja vrijedi za ostale izaslane radnike u Austriju, a koja se do sada nije primjenjivala i na djelatnost prijevoza. Dakle, svi strani prijevozniciosim prijevoznika u tranzitu (oni koji samo prolaze kroz Austriju i ne vrše utovar ili istovar robe na području Austrije) su obvezni za svakog vozača izvršiti prijavu na on line formularu (ZKO 3) prije početka izaslanja u Austriju. Formular za prijavu nalazi se na sljedećem linku (također je zasebno priložen ovoj obavijesti):

hhttps://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=hr

Prijašnji rok prijave iznosio je 7 dana prije izaslanja, a sada se prijava može napraviti neposredno prije samog izaslanja (24 sata).

Nadalje, vozač je za čitavo vrijeme prijevoza u Austriji obvezan primati minimalnu plaću predviđenu austrijskim zakonom, tj kolektivnim ugovorom za djelatnost prijevoza robe. Skraćeni tekst kolektivnog ugovora moguće je vidjeti na linku:

http://www.entsendeplattform.at/kv/Z04/gueterbefoerderungsgewerbe-arb/gueterbefoerderungsgewerbe-kurzuebersicht/4207382?language=de

Prilikom izaslanja, odnosno obavljanja prijevoza u Austriji vozač je obvezan kod sebe u kamionu u papirnatom ili elektroničkom obliku imati dostupnu sljedeću dokumentaciju:

  • Prijavu (ZKO 3) o izaslanju zaposlenika u Austriju (preslika registracije napravljene putem gore navedene web stranice)
  • Ugovor o radu (preveden na engleski ili njemački jezik)
  • A1 obrazac mirovinskog osiguranja
  • Platnu listu, potvrdu o isplati plaće, dokument o klasifikaciji radnog mjesta vezano za platni razred prema austrijskom kolektivnom ugovoru (sve na njemačkom jeziku).

Naknadno slanje dokumentacije e-mailom iz Hrvatske inspekcijskom nadzoru u Austriji nije dovoljno i smatra se prekršajem. To znači da dokumentacija mora biti fizički prisutna u kamionu u papirnatoj verziji ili u elektroničkom obliku (tablet, smart phone, usb stick) spremnom za prijenos nadležnom inspekcijskom tijelu. Kazne za nepoštivanje važećih propisa vrlo su visoke i iznose ovisno o utvrđenom prekršaju od 1.000 do čak 20.000 EUR-a.

Kod ZKO 3 prijave predviđena su dva izuzetka i to:

1. Skupna prijava (Sammelmeldung) – može se izvršiti ukoliko vozač jednim prijevozom obavlja više utovara/istovara u Austriji. U ZKO 3 prijavi je tada potrebno navesti početak i završetak rada u Austriji, odnosno mjesto prvog utovara/istovara i mjesto zadnjeg utovara/istovara , točnu rutu puta, kao i predviđena zaustavljanja.

2. Okvirna prijava na razdoblje do 3 mjeseca (Rahmenmeldung) – ukoliko je vozač redovno u Austriji na određenoj relaciji utovara/istovara. U tom slučaju je važno da početak prijave izaslanja od 3 mjeseca odgovara zaista i započetom danu izaslanja radnika (npr. nije dopušteno izvršiti prijavu od 01.02. do 30.04., a radnik na dan 01.02. nije izaslan u Austriju). U razdoblju od 3 mjeseca nije više potrebno vršiti zasebne prijave za svakog pojedinog radnika za svako izaslanje u Austriju. Nakon isteka roka važenja okvirne prijave moguće je napraviti novu prijavu za naredna tri mjeseca.

Sva pitanja vezana uz ovu problematiku upućuju se na e-mail adresu entsendeplatform@sozialministerium.at, odnosno telefonski na Središnje koordinacijsko mjesto (ZKO) pri Ministarstvu finacija (+43 1 51433-554499).

 Preuzimanja


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.