Gospodarstvo i savjetovanje

 • Gospodarstvo i savjetovanje
 • Jedinstveno EU tržište
 • Kako poslovati s članicama EU
Sanja Martinovsky
VODITELJICA ODJELA:
Sanja Martinovsky

Uvjeti poslovanja - otvaranje obrta u Austriji

Prilikom otvaranja obrta u Austriji potrebno je voditi računa je li obrt koji otvarate slobodan obrt ili vezani obrt prema austrijskom Zakonu o obrtu.

Za otvaranje vezanih obrta nužno je predočiti dokaz o stručnoj osposobljenosti (majstorski ispit). U slučaju da osoba koja otvara obrt ne posjeduje majstorski ispit, ista može zaposliti osobu koja ima adekvatno stručnu osposobljenost ali ta osoba mora raditi minimalno 20 sati tjedno u obrtu.

Obrt se prijavljuje u nadležnom uredu gradskog poglavarstva. U roku od tri mjeseca od pravomoćne registracije tj. kad svi dokumenti pristignu u nadležni ured za gospodarstvo, obrt se upisuje u Obrtni registar. 
Nadležni ured za gospodarstvo običnom poštom dostavlja izvadak iz obrtnog registra. 
Isto tako početkom obavljanja djelatnosti obrtnik postaje obvezni član Gospodarske komore te plaća komorski doprinos ovisno o djelatnosti, te podliježe obvezi plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, s time da se djelatnost osobno prijavljuje Zavodu za socijalno osiguranje.

Nakon prijave obrta nadležnom uredu za gospodarstvo slijedi prijava nadležnoj poreznoj upravi. Nadležna porezna uprava šalje upitnik koji se popunjava te se šalje poreznoj upravi. Na temelju tog dokumenta porezna uprava dodjeljuje porezni broj.

UVJETI ZA OTVARANJE OBRTA

Obrt u Austriji smiju otvoriti:

 • državljani  Republike Austrije
 • osobe iz zemalja  Europske unije
 • državljani Švicarske
 • državljani trećih zemalja
 • osobe koje imaju navršenih 18. godina
 • osoba ne smije biti  pravomoćno osuđivana za kaznena djela (npr. financijsko kazneno djelo, sudske presude) jer u protivnom  se može dobiti zabrana  obavljanja obrta

 POTREBNI DOKUMENTI

 • rodni list i putovnica
 • boravišna dozvola (osobe iz trećih zemalja)
 • potvrda prijave
 • diploma o završenom školovanju
 • kod promjene prezimena potreban je vjenčani list ili potvrda o promjeni prezimena
 • ako osoba nema prebivalište u Austriji, potrebno je ishoditi potvrdu o nekažnjavanu u svojoj zemlji (ne starija od 3 mjeseca)
 • kod novo osnivanja- potvrda nadležne komore o oslobođenju plaćanja određenih naknada

OTVARANJE OBRTA-NAKNADE

Prijava

 • Taksa 47,30 €
 • Zahtjev 3,90 €
 • Izvod iz obrtnog registra 7,20 €
 • Upravna pristojba 2,10 €

Naknade se plaćaju nakon okončanja postupka.

Oslobođenje plaćanja određenih naknada

Oni koji prvi put otvaraju obrt u Austriji mogu se obratiti regionalnoj komori i podnijeti zahtjev za oslobođenje plaćanja određenih naknada (biljeg, upravne pristojbe, određeni porezni izdaci, dio ostalih pratećih troškova). Područna komora daje dozvolu za oslobođenje plaćanja te isto tako područna komora može prijavu proslijediti elektronskim putem u nadležnom uredu za gospodarstvo. Potvrda o oslobođenju plaćanja prilaže se zajedno sa ostalim dokumentima u ured za gospodarstvo.

Dodatne informacije možete naći:

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public u modulu Gründung → Unternehmensgründung online – Einzelunternehmen Gewerbe → Gewerbe – Anmeldung (Einzelunternehmen, freie Gewerbe)

http://www.handelsagenten.at/DE/Default.aspx u modulu Der Handelsagent >  Wie werde ich Handelsagent >  Gewerbebehörde

https://www.wko.at/Content.Node/iv/index.html u modulu Service → Wirtschaftsrecht und Gewerberecht → Gewerberecht → Gewerbeanmeldung → Gewerbeanmeldung


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.