Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva

Shema dodjele bespovratnih sredstava, tzv. grant shema definira područje financiranja, ciljeve i opseg pomoći koja se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava, a promiče određenu politiku iz pravne stečevine Europske unije i pridonosi općem interesu Europske unije i zemlje korisnice.

Koje će područje društvenog interesa biti obuhvaćeno pojedinom shemom dodjele bespovratne pomoći određuje se u fazi programiranja koja je u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Uprava za strateško planiranje, Sektor za programe Europske unije).

BESPOVRATNA SREDSTVA ili DAROVNICA, tzv. grant sredstva, su sredstva kojim se izravno financiraju neprofitne aktivnosti krajnjeg korisnika. Dodjela bespovratnih sredstava provodi se u skladu s pravilima i procedurama Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći Europske zajednice trećim zemljama (PRAG).

Poziv na dostavu prijedloga projekata poziva potencijalne korisnike da u zadanom roku (u načelu, 60 do 90 dana) prijave prijedloge projekata koji odgovaraju zahtjevima pojedinog poziva. Uz poziv na dostavu prijedloga nalazi se također cjelokupna natječajna dokumentacija koja sadrži sve obrasce potrebne za prijavu projekata. Kako prijaviti projekt pogledaj ovdje!

Potencionalni korisnici bespovratnih sredstava su tijela lokalne i područne samouprave, organizacije civilnog društva, instituti, fakulteti, komore, mali i srednji poduzetnici itd. Informacije o tome tko su potencijalni korisnici bespovratnih sredstava po pojedinoj shemi nalazi se u dokumentu Upute za prijavitelje. Upute za prijavitelje pogledaj ovdje!

Karakteristike projekata financiranjih putem bespovratnih sredstava EU

Krajnji korisnici sami razvijaju projektni prijedlog
Prijavitelji mogu imati partnere na projektu kojeg prijavljuju, što je definirano u Uputama za prijavitelje
Korisnik gotovo uvijek sufinancira projekt, što je definirano u Uputama za prijavitelje.
Na natječaj korisnik može prijaviti više projektnih prijedloga, no može dobiti sredstva za provedbu samo jednog od njih
Prijavljeni projekt spada u redovite aktivnosti korisnika
Neprofitni karakter – nije dozvoljeno stjecanje profita projektima koji se financiraju iz pretpristupnih fondova Europske unije
Ne-kumulativnost – za određeni projekt korisnik može dobiti financijsku potporu u okviru jednog programa pomoći EU fondova, dvostruko financiranje je zabranjeno.
Ne-retroaktivnost – pokrivaju se samo oni troškovi nastali tijekom provedbe projetka

Potencionalni korisnici bespovratnih sredstava
Ta informacija je uvijek definirana u Uputama za prijavitelje. Ovisno o shemi dodjele bespovratnih sredstava to mogu biti tijela lokalne i područne samouprave, organizacije civilnog društva, znanstveni sektor, turističke zajednice, razvojne agencije, mala i srednja poduzeća itd.

Krajnji korisnici

Svi oni koji na razini društva ili sektora dugoročno imaju korist od provedbe projekta (npr. lokalna zajednica).


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.