Gospodarstvo i savjetovanje

 • Gospodarstvo i savjetovanje
 • Mjere, upute i obrasci – COVID19
 • Tražili smo!

Tražili smo!Hrvatska obrtnička komora kontinuirano surađuje s nadležnim institucijama, komunicirajući  traženja, probleme i pitanja hrvatskih obrtnika. 
Takvim djelovanjem omogućeno je da glas obrtnika bude jedinstven, prepoznat i priznat.
Niže se nalaze zahtjevi koje je HOK uputio raznim institucijama, a kojima je cilj zaštititi obrtnike te im pomoći u poslovanju tokom krize u kojoj smo se svi našli.
Pozivamo Vas da nam Vašim prijedlozima pomognete u kreiranju opravdanih zahtjeva obrtništva!
Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na brojne upite i velik pritisak obrtnika molimo da razmotrite donošenje odluke i reguliranje načina rada noćnih i disco klubova te ponovno pokretanje ovih djelatnosti uz pridržavanje mjera sigurnosti koje ćete propisati.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Molimo za žurnu izmjenu i dopunu, odnosno pojašnjenje važeće Odluke Stožera civilne zaštite o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, na snazi od 24. travnja 2020. Naime, u navedenoj Odluci nije definirano da li je obrtnicima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo na sajmištima i na tržnicama i koji prodaju robu poput tekstila, odjeće i obuće te različitu drugu robu omogućeno započeti s poslovanjem.
Mnogi nam se obrtnici obraćaju s upitima iz razloga što tržnice postupaju različito te dio njih ne dozvoljava rad spomenutim obrtima, dok je na drugim tržnicama to omogućeno.
Tražimo da se omogući ravnopravna trgovinska konkurencija jer je popuštanjem mjera ovih dana omogućen rad velikih trgovačkih lanaca kao i trgovačkih centara koji rade s potpuno istom robom u zatvorenom prostoru koji je daleko rizičniji za širenje zaraze od otvorenog prostora na tržnicama. Napominjemo da je za takve obrte to jedini prihod za cijelu obitelj jer se takav posao i obavlja obiteljski, pri čemu članovi obitelji pomažu u obavljanju obrta obrtniku koji je jedini prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Također, s obzirom na ciljnu skupinu kupaca kojima se roba prodaje na tržnicama i sajmištima ne bi došlo do povećanja broja ljudi u tim prostorima, jer su to isti kupci koji kupuju i robu koju je sada dozvoljeno prodavati poput hrane, stočne hrane ili sadnog materijala.
Molimo uputu za odgovor i usuglašeno postupanje tržnica.

Primatelj:

 • pisarnica@hzjz.hr

Upit:

Molimo vas pojašnjenje vezano uz mjere kojih se trebaju pridržavati obrtnici koji obavljaju djelatnost prijevoza brodicama u turističke svrhe.
Točnije, je li za obavljanje ovakvih usluga u turističke svrhe dovoljno da se drže općih Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporuka za rad brzobrodskih linija i trajekata za prijevoz putnika tijekom epidemije COVID- 19?
U suprotnom, ukoliko navedene preporuke nisu dovoljne za obavljanje njihove djelatnosti, mogu li obrtnici očekivati Preporuku HZJZ-a za obavljanje svoje djelatnosti budući da se spomenuta Preporuka teško može primjenjivati na manje brodice koje prevoze 6 do 8 putnika.
Molimo vas jasan naputak za njihov rad, kako bi se izbjegle eventualne kazne, a oni sami mogli nastaviti obavljati svoju djelatnost po jasno definiranim pravilima.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na brojne upite i velik pritisak obrtnika iz branše (cvjećara, ugostitelja, fotografa i dr.) molimo da razmotrite donošenje odluke i reguliranje načina rada sala za vjenčanja, a sve uz pridržavanje mjera sigurnosti koje ćete propisati.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Molimo vas pojašnjenje vezano uz mjere kojih se trebaju pridržavati obrtnici koji obavljaju djelatnost prijevoza brodicama u turističke svrhe.
Točnije, je li za obavljanje ovakvih usluga u turističke svrhe dovoljno da se drže općih Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporuka za rad brzobrodskih linija i trajekata za prijevoz putnika tijekom epidemije COVID- 19?
U suprotnom, ukoliko navedene preporuke nisu dovoljne za obavljanje njihove djelatnosti, mogu li obrtnici očekivati Preporuku HZJZ-a za obavljanje svoje djelatnosti budući da se spomenuta Preporuka teško može primjenjivati na manje brodice koje prevoze 6 do 8 putnika.
Molimo vas jasan naputak za njihov rad, kako bi se izbjegle eventualne kazne, a oni sami mogli nastaviti obavljati svoju djelatnost po jasno definiranim pravilima.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Hrvatska obrtnička komora u okviru javnih ovlasti na temelju odgovarajućih zakona provodi ispite i to:
- majstorske ispite na temelju Zakona o obrtu (NN 143/13,127/19, 41/20).
Majstorski ispiti su uvjet obavljanja određenih obrtničkih djelatnosti https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit/majstorska-zvanja.
Majstorski ispit sastoji se od praktičnih i pisanih dijelova.
Praktični dijelovi ispita organiziraju se u obrtničkim radionicama i u praktikumima škole i traju 4 sata. Ispite provode komisije koje se sastoje od pet članova. Pisani dijelovi ispita organiziraju se istovremeno za sve kandidate koji su prijavili ispit u određenoj županijskoj komori.
- ispite o stručnoj osposobljenosti na temelju Zakona o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20).
Ispiti o stručnoj osposobljenosti su uvjet obavljanja određenih obrtničkih djelatnosti https://www.hok.hr/obrazovanje/ispit-o-strucnoj-osposobljenosti/popis-zanimanja-za-koja-se-polaze-ispit-o-strucnoj-osposobljenosti.
Ispit o stručnoj osposobljenosti sastoji se od praktičnog i usmenog dijela, a održavaju se istovremeno u obrtničkim radionicama ili u praktikumima škole. Ispit provodi komisija koja se sastoji od 3 člana.
- ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza– „Upravitelj prijevoza“ na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/2018).
Navedena stručna osposobljenost jedan je od preduvjeta za ishođenje licence za unutarnji ili međunarodni prijevoz putnika ili robe tj. za legalno pružanje usluge cestovnog prijevoza. Ispit se provodi pisanim putem.
Molimo žurno uputu smiju li se ispiti održavati i ako smiju koje sigurnosne procedure se moraju ispoštovati.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo 7. svibnja 2020. godine objavio je preporuke za rad autoškola tijekom epidemije koronavirusa COVID-19 u kojima je između ostalog pojašnjeno na koji način se mogu provoditi ispiti za kandidate. Možemo li u provedbi ispita koje organizira Hrvatska obrtnička komora primijeniti ista pravila poštujući pri tom preporuke HZJZ-a za rad u određenoj djelatnosti?
U suprotnom, molimo vas za jasne smjernice pod kojim uvjetima možemo ponovno održati ispite, kako bi informaciju o tome na vrijeme prenijeli svim prijavljenim kandidatima, ali i sami se organizirali sukladno vašim uputama. Ako su u svrhu donošenja odluke potrebne detaljnije informacije o provedbi ispita u ovlasti HOK-a molimo vas da nas kontaktirate.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Hrvatskoj obrtničkoj komori obratilo se više obrtnika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo na sajmištima i na tržnicama, koji prodaju robu poput tekstila, odjeće i obuće te različitu drugu robu.
Neki od njih prodaju na jednoj tržnici, a dio njih putuje od sajmišta do sajmišta prodajući svoju robu. Najčešće im je to jedini izvor prihoda za cijelu obitelj jer se takav posao i obavlja obiteljski, pri čemu članovi obitelji pomažu u obavljanju obrta obrtniku koji je jedini prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Nažalost, mjerama iz treće faze za ponovno pokretanje gospodarstva takvim djelatnostima i nadalje nije omogućeno započeti s poslovanjem. Ovako dugim trajanjem zabrane poslovanja egzistencija tih obitelji, nerijetko i s malom djecom postaje ozbiljno ugrožena.
Napominjemo da, s obzirom na ciljnu skupinu kupaca kojima se roba prodaje na tržnicama i sajmištima ne bi došlo do povećanja broja ljudi u tim prostorima, jer su to isti kupci koji kupuju i robu koju je sada dozvoljeno prodavati poput hrane, stočne hrane ili sadnog materijala.
Stoga molimo da žurno dopunite i izmijenite važeće odluke i omogućite prodaju svih roba na tržnicama i na sajmištima, uz pridržavanje svih mjera zaštite.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Molimo pojašnjenje da li trgovine koje rade kao kiosci ili kao štandovi izvan tržnica moraju između dvije smjene radnika imati obaveznu pauzu od 1 sat.
Preporuke HZJZ su sastavljene na način da se odnose na uvjete uobičajene za prodavaonice u objektima u koje ulaze kupci. U kioske kupci ne ulaze i ne diraju ništa, čišćenje i dezinfekcija unutrašnjih površina može se napraviti u zadnjih 5 minuta smjene. Kod štandova je to još i manje. Pauza od sat vremena predstavlja problem zbog preuzimanje kase i novaca kod promjene smjene.
Molimo izmjenu ili dopunu uputa, prilagođeno načinu poslovanja kioska i štandova.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 7. svibnja 2020. godine objavio je Preporuke za ugostitelje, na kojima zahvaljujemo jer omogućavaju ugostiteljima da se pripreme za očekivani početak obavljanja djelatnosti u ponedjeljak, 11. svibnja 2020. godine.
U očekivanju nove izmjene Odluke o mjerama Stožera civilne zaštite RH, molimo povratnu informaciju o tome hoće li sve vrste ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga biti obuhvaćeni trećom fazom mjera za ponovno pokretanje gospodarstva.
Posebno nas pitaju za sve ugostiteljske objekte iz skupine barovi, s obzirom na veliku raznolikost te grupe ugostiteljskih objekata, hoće li slobodno otvoriti 11.05.2020. godine.
Potaknuti velikim brojem upita obrtnika različitih djelatnosti, molimo potvrdu da se ograničenje rada nedjeljom odnosi samo na trgovine te ne obuhvaća rad u drugim djelatnostima, uključivo u ugostiteljstvu.

Primatelj:

 • pisarnica@hzjz.hr

Upit:

Javljamo vam se vezano uz problem s kojim su se susreli naši članovi – obrtnici koji trenutno pokušavaju sklopiti radni odnos sa stranim državljanima.
Naime, nakon dobivene radne dozvole, strani državljanin kod ulaska u Republiku Hrvatsku dužan je biti u 14 dana samoizolacije. Radna dozvola mora se preuzeti u nadležnoj policijskoj upravi, ali u ovakvoj situaciji ostaje nejasno na koji način bi se ona mogla podići. Isto tako, postavlja se pitanje i na koji način je radnika moguće prijaviti i s njim obaviti poslove koji prethode prijavi na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Ove odgovore pokušali smo dobiti u središnjem uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali i u njihovom područnom uredu.
Međutim, oni nam nisu mogli dati jasne odgovore, navodeći kako od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nisu dobili konkretne upute o postupanju u ovakvim slučajevima.
Stoga vas molimo da nam dostavite pojašnjenje o načinu prijave radnika u ovakvim situacijama te upute o mogućnostima obavljanja poslova koji prethode prijavi na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kako bi našim članovima – obrtnicima mogli dati točnu informaciju.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Slijedom upravo objavljenih preporuka za rad fizioterapeuta u vanbolničkoj okolini i salona za masažu tijekom epidemije COVID-19, molimo informaciju znači li to da fizioterapeuti, saloni za masažu i druge djelatnosti održavanja tijela (usluge aromaterapije, termalne depilacije, ultrazvučnih tretmana, body wrapping i sl.) te saloni za tetoviranje i piercing mogu započeti s radom 4. svibnja 2020.

Primatelj:

 • ravnatelj@hzz.hr

Upit:

Hrvatska obrtnička komora u ime članova obrtnika zahvaljuje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na partnerstvu i suradnji u provedbi Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) – dalje u tekstu Potpora.
Zamolba za tumačenje vezano za potpore kroz mjeru COVID19 i isplatu ugovorene minimalne plaće Slijedom Potporom propisanih uvjeta, molimo tumačenje za slijedeće situacije:
1/ prema Ugovoru o radu poslodavac je u obvezi isplatiti 3.250,00 kn neto plaću za puno radno vrijeme za mjesec travanj (bruto 4.062,51 kn). Poslodavac je korisnik Potpore te će postupiti prema Ugovoru o radu – isplatit će 3.250,00 kn zaposleniku, Porezna uprava će provesti umanjenje doprinosa na bruto osnovicu 4.062,51 kn, Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) iznos od 203,12 kn, a razlika od 750,00 kn ostaje i dalje poslodavcu sa ciljem očuvanja radnih mjesta
2/ prema Ugovoru o radu poslodavac je u obvezi isplatiti 4.000,00 kn neto plaću za puno radno vrijeme za mjesec travanj (bruto 5.000,00 kn). Poslodavac je korisnik Potpore te će postupiti prema Ugovoru o radu – isplatit će 4.000,00 kn zaposleniku, Porezna uprava će provesti umanjenje doprinosa na bruto osnovicu 5.000,00 kn, Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) iznos od 250,00 kn
3/ prema Ugovoru o radu poslodavac je u obvezi isplatiti iznos veći od 4.000,00 kn neto plaću za puno radno vrijeme za mjesec travanj. Poslodavac je korisnik Potpore te će postupiti prema
Ugovoru o radu – isplatit će ugovoreni iznos zaposleniku, Porezna uprava će provesti umanjenje doprinosa na bruto osnovicu 5.000,00 kn, Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) iznos od 250,00 kn
Vjerujemo da ćemo zajedničkim naporima Hrvatske obrtničke komore i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje olakšati obrtnicima ispunjavanje uvjeta, a Zavodu pojednostavniti postupak izbjegavanjem potrebe za dopunama i ispravcima te Vam unaprijed zahvaljujemo na žurnosti.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na Odluku o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašenje epidemije bolesti COVID-19, obavještavamo Vas da na upite o početku rada salona za masažu obrtnici dobivaju oprečne informacije od Nacionalnog stožera civilne zaštite, županijskih stožera civilne zaštite te od pozivnog centra 113.
Stoga Vas još jednom molimo odgovor mogu li saloni za masažu s radom započeti 4. svibnja 2020. godine. Ako ne mogu, molimo Vaš predloženi datum početka rada i obrazloženje rizika u usporedbi sa frizerima i kozmetičarima koji su neposredno izloženi kapljičnoj ugrozi, a koji s radom započinju 4. svibnja 2020.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Odlukom o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 24. travnja 2020. godine, radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje izvan prodavaonica određeno je kao i prije proglašenja epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi. Iznimno je u ove dane dopušten rad kioscima, pekarnicama, trgovinama kruhom i pekarskim proizvodima i trgovinama na benzinskim postajama.
S obzirom da nismo ovlašteni tumačiti Vašu odluku, molimo odgovor jesu li i druge djelatnosti izuzev trgovine obuhvaćene zabranom rada nedjeljom i blagdanom, primjerice praonice rublja i samoposlužne praonice rublja, proizvodnja i prodaja slastica i sladoleda preko prozora, priprema i prodaja hrane na kiosku.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Zaprimili smo zamolbu poduzetnika iz sektora sporta i rekreacije, povodom koje Vas molimo da razmotrite donošenje odluka i reguliranje načina rada ovih djelatnosti, kojih se dio obavlja kao obrt, u procesu provedbe mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19.
Uvažavajući prioritetnu potrebu zaštite zdravlja i života ljudi u uvjetima epidemije, molimo da razmotrite dobrobit bavljenja sportom i rekreacijom i njihov utjecaj na prevenciju bolesti i oporavak u slučaju obolijevanja te da sukladno tome omogućite što skorije ponovno pokretanje ovih djelatnosti uz pridržavanje mjera sigurnosti koje ćete propisati.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Odlukom o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 24. travnja 2020. godine, radno vrijeme prodavaonica, skladišta, tržnica na veliko, tržnica na malo i drugih oblika prodaje izvan prodavaonica određeno je kao i prije proglašenja epidemije bolesti COVID-19, izuzev nedjelje, blagdana i neradnih dana kada se ne radi.
Ukazujemo na posebnost poslovanja velikog dijela tradicijskih i umjetničkih obrta koji su vezani za svetišta i prošteništa poput onih koji imaju sjedište u Mariji Bistrici – Nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke, za koje predlažemo propisati iznimku i omogućiti im poslovanje nedjeljom, blagdanom i neradnim danima, s obzirom da upravo u te dane ostvaruju glavninu prometa, dok ga kroz ostale dane gotovo i nemaju.
Molimo stoga da Stožer civilne zaštite RH dopuni Odluku i omogući rad obrtnicima sa sjedištem i djelatnošću vezanom za takva mjesta da rade nedjeljom i blagdanom, uz poštivanje svih mjera zaštite.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Obrti koji obavljaju neke od uslužnih djelatnosti i koji će moći započeti s radom 4. svibnja 2020., nalaze se u sklopu trgovačkih centara, kojima je rad dozvoljen tek od 11. svibnja 2020. godine. Molimo vas za pojašnjenje: vrijedi li zabrana o radu do 11. svibnja 2020. i za njih ili mogu obavljati rad uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera?
Također, molimo dodatno objašnjenje: je li navedenim djelatnostima omogućen rad u sklopu maloprodajnog centra - koji je definiran Pravilnikom o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN broj 39/09 i 46/15) kao „prodajno mjesto planski građeno na većem prostoru, namijenjen trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima bez jedinstvene uprave i s organiziranim parkiralištem za osobne automobile kupaca.“
Mišljenja smo da navedene djelatnosti mogu obavljati rad pridržavajući se svih mjera, poput upute o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenom prostoru, dezinfekcije prostora, osiguranja distance između posjetitelja i djelatnika i slično.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na brojne upite obrtnika, molimo povratnu informaciju da li saloni za masažu počinju sa radom 04.05.2020. Ljubazno molimo za žurnost kako bismo obavijestili sve obrtnike.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Poštovani,
nastavno na brojne upite obrtnika, molimo Vašu uputu kada s obavljanjem djelatnosti mogu započeti:
a) cvjećarsko-aranžerski obrti, cvjećarsko-trgovački obrti
b) dostava buketa, aranžmana i vijenaca
c) autopraonica - ručno pranje automobila
d) fotografski obrti
e) obrti za popravak satova, zlatarski, krojački obrti - kada smiju započeti s radom, kada smiju započeti uzimati mjere.
S obzirom da smo mišljenja da navedene djelatnosti mogu započeti s radom već od ponedjeljka, molimo Vaš žurni odgovor.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Ponavljamo upit i molimo uputu o početku rada salona za uljepšavanje kućnih ljubimaca. S obzirom da u ovim salonima dolazi do bliskog kontakta sa životinjama, predlažemo da im se omogući početak rada 4. svibnja 2020., uz poštivanje svih propisanih protuepidemijskih mjera.

Primatelj:

 • kabinet@mrms.hr
 • ravnatelj@hzz.hr
 • ministar@mingo.hr
 • Mario.Antonic@mingo.hr
 • ana.mandac@mingo.hr

Dokumenti:
23-04-2020-MRMS_HZZ- Prijedlog mjera za sezonske obrte - požurnica.pdf

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Temeljem najava Stožera civilne zaštite RH o postupnom ublažavanju mjera zabrane rada u pojedinim uslužnim djelatnostima, Ceh frizera i kozmetičara HOK-a u nastavku dostavlja prijedlog mjera kojima se mogu osigurati uvjeti za siguran rad u ovoj djelatnosti.
- Rad isključivo po narudžbi,
- Prilikom naručivanja ispitati klijenta je li u zadnja dva tjedna bio u inozemstvu, doticaju sa zaraženom osobom, ima li temperaturu i obvezno potpisivanje izjave o zdravlju u samom objektu, u skladu s GDPR-om,
- Postavljanje dozatora za dezinfekciju ruku na ulazu u salone,
- Obvezno pranje kose svakom klijentu prije pružanja usluge,
- Obvezno korištenje zaštitnih maski za djelatnike i klijente (izuzev brijačnica i kozmetičara prilikom obavljanja radnji na licu klijenta: brijanje, šminkanje, nanošenje make-upa i sl.),
- Osiguranje fizičke distance između radnih jedinica,
- Čišćenje i dezinfekcija radne opreme nakon svakog klijenta,
- U kozmetičarskim salonima obvezno nošenje rukavica i odjeće koja se može iskuhavati.
Napominjemo da su kozmetičari i do sada koristili zaštitne maske i rukavice, redovito sterilizirali pribor te bili obveznici zbrinjavanja infektivnog otpada.
Zaključno, radi pripreme poslovanja i komunikacije s klijentima, apeliramo na utvrđivanju konkretnog datuma početka rada.

Primatelj:

 • pisarnica@hzjz.hr

Upit:

U Uputi za ugostiteljske objekte kojima se dopušta rad, uz pridržavanje svih produepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja, objavljenoj 19. travnja 2020. nisu navedena dva tipa ugostiteljskih objekata koji po našem mišljenju mogu udovoljiti propisanim mjerama.
Ovim putem apeliramo da popis ugostiteljskih objekata proširite na način da uključite:
1. Konobe koje spadaju u skupinu „Barovi“
2. ''Objekte jednostavnih usluga'' koji su navedeni u Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga “ (Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14).
Navedeni tipovi ugostiteljskih objekata mogu obavljati djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića te naručitelju omogućiti dostavu, uslugu ''drive-in'' ili preuzimanje kupljenog na vratima, prozoru ili neposredno ispred vrata objekta, a poštujući sve epidemiološke mjere.

Primatelj:

 • branimir.bujas@mirovinsko.hr
 • kabinet@mrms.hr
 • ravnatelj@mirovinsko.hr
 • ministar@mingo.hr

Dokumenti:
14-04-2020-Upit sezonski obrti i prijava na HZMO.pdf

Primatelj:

 • predsjednik@vlada.hr

Upit:

Kako je solidarnost banaka i leasing kuća za sada izostala, a situacija postaje sve teža i ozbilnjija, tražimo od Vlade Republike Hrvatske da predloži Hrvatskom saboru donošenje posebnog zakona kojim će se propisati jednaki kriteriji odnosno obustava otplate kredita do završetka krize, a najmanje 6 mjeseci, s mogučnošću reprograma s povoljnijim kamatama za korisnike.

Dokumenti:
09-04-2020-Zahtjev Vladi RH-HOK.pdf

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Zbog trenutne odredbe o radnom vremenu, pekarnice bilježe značajan pad prihoda. Slijedom velikog broja upita obrtnika vlasnika pekarnica, koju upozoravaju na činjenicu da se kruh u pravilu kupuje prije odlaska na posao, dakle u periodu od 6 do 8 sati ujutro, molimo vas da još jednom razmotrite Odluku o radnom vremenu trgovina i donesete izmjenu kojom bi se pekarnicama omogućilo radno vrijeme u periodu od 6 – 17 sati i na taj način uskladimo postupanje rada pekarnica na području Republike Hrvatske.


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.