Gospodarstvo i savjetovanje

 • Gospodarstvo i savjetovanje
 • Mjere, upute i obrasci – COVID19
 • Tražili smo!

Tražili smo!Hrvatska obrtnička komora kontinuirano surađuje s nadležnim institucijama, komunicirajući  traženja, probleme i pitanja hrvatskih obrtnika. 
Takvim djelovanjem omogućeno je da glas obrtnika bude jedinstven, prepoznat i priznat.
Niže se nalaze zahtjevi koje je HOK uputio raznim institucijama, a kojima je cilj zaštititi obrtnike te im pomoći u poslovanju tokom krize u kojoj smo se svi našli.
Pozivamo Vas da nam Vašim prijedlozima pomognete u kreiranju opravdanih zahtjeva obrtništva!
Primatelj:

 • info@hnb.hr
 • info@hub.hr
 • pisarnica@mfin.hr
 • pisarnica@mingor.hr

Dokumenti:
Obustava_revizije_kreditne_sposobnosti_obrtnika.pdf

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Hrvatskoj obrtničkoj komori obratilo se više obrtnika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo na otvorenim prostorima sajmišta, gdje prodaju robu poput tekstila, odjeće i obuće te različitu drugu robu. Dugotrajnom zabranom poslovanja ugrožena je njihova egzistencija, kao i egzistencija njihovih obitelji. Slijedom povoljne epidemiološke situacije, predlažemo izmjenu važećih odluka i omogućavanje prodaje svih roba na otvorenim sajmištima, uz pridržavanje propisanih protuepidemijskih mjera zaštite.aniju pod uvjetom da putnici u vozilu imaju odobrene propusnice?

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Članovi Hrvatske obrtničke komore koji obavljaju djelatnost pod NKD brojem 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, izražavaju veliko nezadovoljstvo jer im mogućnost rada 1 na 1, koja im je sada dozvoljena, ne omogućava zaradu kojom bi mogli pokriti troškove niti hladnog pogona. Obrtnici traže da se omogući rad u grupi do 5 osoba bez obzira što imaju i veće grupe, ali spremni su svoj rad prilagoditi i ovakvim uvjetima.
Naime, obrazovanje i poučavanje ne treba poistovjećivati s rođendaonicama i igraonicama, tj. rekreacijama jer obrazovanje je kamen temeljac i generator ljudskih potencijala ključan za razvoj društva, gospodarstva te osobni razvoj svakog građanina. Obrazovanje pruža bolje prilike za mentalno zdravlje, razvoj emocionalnih i socijalnih vještina, razvoj vještine pisanja, čitanja, računanja i sl.
Mišljenja smo da djelatnost obrazovanja i poučavanja s najviše 5 osoba u grupi epidemiološki nije značajno u odnosu na druge dopuštene djelatnosti, npr. rad trgovačkih centara čiji je nadzor pridržavanja propisanih mjera vrlo teško sprovesti, Napominjemo da, s obzirom na ciljnu skupinu polaznika, ne bi dolazilo do novih korisnika usluga u prostorima jer se radi o korisnicima koji tijekom rujna upisuju obrazovne programe koji traju cijelu godinu i grupa se ne miješa. S navedenom činjenicom veže se nekoliko problema:
• svi prijavljeni polaznici neće biti u mogućnosti završiti obrazovni program u roku koji je za to predviđen, što znači da davatelj usluga svoje usluge mora prolongirati na proljetni period, kada bi mu se u „starom normalnom“ upisivali novi polaznici koji bi mu donijeli novi prihod; • obrtnici nisu mogli ostvariti pravo na Potporu za očuvanje radnih mjesta za npr. 10., 11. i 12. mjesec jer im je u tom periodu stizao prihod od „aktivnih“ korisnika; • ljeti korisnika nema.
Iako je ovoj djelatnosti omogućen on-line rad, održavanjem takve nastave dolazi do općeg nezadovoljstva zbog sljedećih razloga:
- internet veze su loše te iste pucaju;
- svi polaznici nisu jednako tehnički (neki nemaju uvjete kojim bi mogli ispunjavati pohađanje on-line nastave), a niti prostorno opremljeni (dok se odvija on-line predavanje svi ukućani moraju biti mirni); - svi polaznici nisu informatički obrazovani (obrazovanje starijih osoba).
Podsjećamo da u samim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. piše da se rad u ustanovama, uz poštovanje uputa propisanih od HZJZ-a i MZO-a, smatra jednako sigurnim za djecu/učenike i zaposlenike kao i rad od kuće.
Obraćamo pozornost da je većini naših članova ovo obiteljski posao i jedini izvor prihoda, a ovako dugim trajanjem, što zabrana što strogo ograničenim načinom poslovanja, egzistencija tih obitelji, nerijetko i s malom djecom, je već ozbiljno ugrožena.
Molimo Vas da uzmete u obzir naše prijedloge i argumente te svim obrtnicima i poduzetnicima koji obavljaju ovakvu vrstu djelatnosti omogućite rad s najviše 5 osoba u istom prostoru.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Hrvatskoj obrtničkoj komori obratilo se više obrtnika koji obavljaju djelatnost trgovine na malo na otvorenim prostorima sajmišta, gdje prodaju robu poput tekstila, odjeće i obuće te različitu drugu robu. Dugotrajnom zabranom poslovanja ugrožena je njihova egzistencija, kao i egzistencija njihovih obitelji. Slijedom povoljne epidemiološke situacije, predlažemo izmjenu važećih odluka i omogućavanje prodaje svih roba na otvorenim sajmištima, uz pridržavanje propisanih protuepidemijskih mjera zaštite.aniju pod uvjetom da putnici u vozilu imaju odobrene propusnice?

Primatelj:

 • uprava@fina.hr
 • ured.guvernera@hnb.hr
 • info@hub.hr
 • info@hnb.hr
 • kabinet@mfin.hr
 • pisarnica@mfin.hr
 • ministar@mingor.hr
 • pisarnica@mingor.hr

Dokumenti:
Zahtjev-otvaranje zaštićenog računa za obrtnike.pdf

Primatelj:

 • pisarnica-zaprimanje@vlada.hr
 • ministar@mingor.hr
 • kabinet@mrms.hr
 • ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr

Dokumenti:
_11-360-1090_1-115-2020_Vlada_potres_prijedlozi-pomoci_31-12-2020.pdf

Primatelj:

 • ured.ravnatelja@porezna-uprava.hr
 • ministar@mingor.hr

Dokumenti:
MFIN_PU_Prijedlozi-pomoći-potres-30-12-2020.pdf

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

S obzirom da primamo velik broj upita naših članova – autotaksista o funkcioniranju sustava e-propusnica, zanima nas sljedeće:
U Uputi za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj u točki II. (kategorije osoba koje su izuzete od zabrane i dokumenti kojima to dokazuju) stavak a. stoji:
„osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu
- podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.
- također podrazumijeva i osoblje nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Upute- Prilog 2“
Odnosi li se potvrda koju izdaje poslodavac na obrascu (Prilog 2) i na taksiste koji prevoze osobe iz jednu u drugu županiju pod uvjetom da putnici u vozilu imaju odobrene propusnice?

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Sukladno Uputi za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta, u kategorije koje su izuzete od zabrane pripada pod II a. osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu. Slijedom brojnih upita obrtnika koji se redovno opskrbljuju robom ili isporučuju robu kupcima u susjednim županijama, molimo tumačenje pripadaju li i oni u kategoriju opskrbe, pri čemu za prelazak u drugu županiju trebaju imati dokumente - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu, odnosno Potvrdu koju izdaje poslodavac iz Priloga 1. Odluke.
Također molimo da se u svrhu nesmetanog odvijanja gospodarskih djelatnosti omogući poslodavcu – obrtniku da u ime zaposlenika (koji nije u e-sustavu i koji nema token za prijavu), zatraži e-Propusnicu.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere od 27. studenoga 2020. navedene su iznimke i uvjeti pod kojima određeni tipovi ugostiteljskih objekata mogu nastaviti pružati uslugu za koju su registrirani, uz obavezno pridržavanje epidemioloških mjera. Međutim, u navedenoj Odluci nisu navedeni i drugi ugostiteljski objekti koji bi uz poštovanje istih mjera također mogli raditi.
Ovim putem apeliramo da popis ugostiteljskih objekata proširite na način da uključite:
1. Objekte tipa caffe bar koji spadaju u skupinu „Barovi“
2. „Objekti jednostavnih usluga“ koji su navedeni u Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga “ (Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14).

Pojašnjenje:
Od stupanja na snagu spomenute Odluke, svjedoci smo da građani nesmetano kavu kupuju u trgovinama, pekarama, kioscima i sličnim objektima koja im se uslužuje od strane trgovaca s takozvanih „samposlužnih aparata, a navedeni se proizvod nesmetano konzumira na javnim prostorima. Kavu, ali i ostala pića mogu naručiti i kupiti u ugostiteljskim objektima tipa restoran, no ne i u onim objektima koji su primarno za registrirani za ovaj tip usluge – caffe barovima. Osim što je ovakvom Odlukom jedan dio poduzetnika isključivo zbog tipa registracije stavljen u neravnopravan položaj i trpi dodatnu štetu, usluživanje kave na kioscima i trgovinama nije u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i predstavlja nelojalnu konkurenciju ugostiteljskim objektima. Prodaja kave se vrši iz samposlužnih automata, a kupce uslužuju prodavači u trgovinama ili kioscima, što je ugostiteljska djelatnost.

Zbog svega navedenog, apeliramo da hitnom izmjenom Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere caffe barovima omogućite pružanje usluge na način koji je to omogućen restoranima, a odnosi se na osobno preuzimanje pred ugostiteljskim objektom bez ulaska u isti.

Također, objekti tipa fast food iz skupine „Restoran“ mogu obavljati pripremu i dostavu hrane i pića, dok „Objekti jednostavnih usluga“ ne mogu, iako su registrirani pod istom šifrom prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., a u praski rade na isti ili sličan način. Molimo da se Odluka i u ovome pogledu hitno izmjeni.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

S obzirom na prelazak srednjih škola na online nastavu od 14. prosinca molimo uputu mogu li učenici i dalje pohađati praktičnu nastavu u obrtničkim radionicama i poduzećima i pod kojim uvjetima.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (NN 131/2020), vezano uz točku III. stavak 2., molimo potvrdu da ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“, skupine „Catering objekti“ i vrste kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“, koji smiju pripremati i dostavljati hranu i piće, mogu pripremati i dostavljati i samo kavu i ostale napitke, bez pripreme i dostave hrane.
Unaprijed zahvaljujemo na Vašem tumačenju koje ćemo proslijediti našim članovima.

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (NN 131/2020), molimo pojašnjenje:
- točka III. alineja 10. – je li obustavljen rad obrtnicima-iznajmljivačima turističkih apartmana, soba, kuća za odmor? Vrijedi li ista zabrana i za privatne iznajmljivače-građane?
- točka III. alineja 14. – mogu li se održavati djelatnosti ostalog obrazovanja i poučavanja (NKD 85.59), kao što su individualne i grupne poduke učenika i odraslih osoba?
Zahvaljujemo unaprijed na Vašem tumačenju.

Primatelj:

 • predsjednik@vlada.hr
 • ministar@mints.hr
 • kabinet@mfin.hr
 • stozercz@mup.hr

Dokumenti:
VRH_Apel obrtnika za obeštećenje zbog onemogućavanja rada.pdf

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Prema informacijama kojima raspolažemo, Stožer civilne zaštite RH pojedinim ugostiteljskim objektima dozvolio je rad izvan vremena propisanog Odlukom o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga od 14. listopada 2020., u kojoj stoji da ugostiteljski objekti mogu raditi od 6:00 do 24:00 sata.
Hrvatska obrtnička komora traži ravnopravan položaj za sve sudionike na tržištu. Stoga vas molimo da omogućite radno vrijeme dulje od propisanog navedenom Odlukom svim ugostiteljskim objektima koji nude uslugu dostave hrane, kao i svim ugostiteljima koji pružaju uslugu preuzimanja hrane temeljem prethodne narudžbe uz uvjet da se hrana ne konzumira u samom objektu, tj. onima koji mogu osigurati da korisnici usluge ne dolaze u neposredni kontakt jedni s drugima (drive-in i slično).

Primatelj:

 • stozercz@mup.hr

Upit:

Nastavno na najave Stožera CZ o smanjenju broja prodajnih mjesta na grobljima uoči blagdana Svih svetih, Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera, Sekcija cvjećara uočila je nelogičnost jer bi se smanjenjem broja prodajnih mjesta povećale gužve oko štandova. Stoga predlažemo da se prodajni prostor proširi i poveća broj prodajnih mjesta, upravo u svrhu smanjivanja gužvi.

Primatelj:

 • pisarnica-zaprimanje@vlada.hr
 • pisarnica@mfin.hr
 • pisarnica@pravosudje.hr
 • pisarnica@mingo.hr

Dokumenti:
Zahtjev_za_produljenje_roka_zastoja_ovrhe_21-09-2020.pdf


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.