Gospodarstvo – Međunarodna suradnja – Savjetovanje

Gospodarstvo

Naše osnovno gospodarsko pitanje: „Kako će obrtnici osigurati ponovni razvoj gospodarstva i koje su to mjere koje će osigurati održivi razvoj?“ uvjetuje pokretanje rasprave i prijedloga te pridavanje važnosti snazi obrtništva odnosno mikro i malog poduzetništva koje čini 91% gospodarstva Republike Hrvatske.

Obrtništvo i malo poduzetništvo kao najvitalniji dio hrvatskog gospodarstva jedino u posljednje vrijeme osigurava nova radna mjesta i ubrzano provodi prilagodbu novim uvjetima poslovanja. Stoga Hrvatska obrtnička komora u punoj mjeri predlaže promjene za obrtništvo temeljem dosadašnje tradicije, ali i novonastalih uvjeta na tržištu u odgovornosti prema našim članovima.

Prijedlozi koji su obrtnici putem komore upućivali imaju samo jedan cilj - osiguranje i poboljšanje uvjeta za nastup na domaćem i EU tržištu. Važnost obrta i malog poduzetništva u ukupnom gospodarskom razvoju mora se uzeti u razmatranje u cilju poboljšanja poslovnog okruženja, osiguranje dostupnih financijskih sredstava, poboljšanja discipline plaćanja, smanjenja sive ekonomije, poticanje pozitivnog poreznog okruženja, smanjenju administrativnih prepreka i učvršćenja modela Hrvatske obrtničke komore. 

 

Kontakt 

Šefica Odjela  
Sanja Želinski Matunec
 tel: 01/4806 605
 fax: 01/4806 675
 e-mail: sanja.zelinski-matunec@hok.hr

 

Međunarodna suradnja

Hrvatska obrtnička komora potiče i organizira poslovne susrete hrvatskih obrtnika i poduzetnika s obrtnicima i poduzetnicima ostalih zemalja putem organiziranja prezentacija i poslovnih razgovora. Pridružena je članica Europskog udruženja za obrt, mala i srednja poduzeća - UEAPME u Bruxellesu.

S ciljem promicanja interesa obrtnika i stvaranje novih radnih mjesta potpisani su sporazumi s Obrtničkom komorom za München i Gornju Bavarsku, Obrtnom zbornicom Slovenije, Udruženjem obrtnika Vicenze (Italija), Udruženjem ribarskih asocijacija Italije, Mađarskom obrtničkom komorom, Zanatskom komorom Makedonije, Obrtničkom komorom Federacije BiH, Privrednom komorom Srbije i Crne Gore te sa Zapadnoaustralsko-hrvatskom trgovačkom komorom. Naša zadaća je osigurati obrtnicima potrebnu pomoć u prilagodbi europskom načinu poslovanja i podupirati pregovaračka tijela za uspješniju poslovnu suradnju obrtnika s partnerima u inozemstvu.

Savjetovanje

HOK savjetima iz područja gospodarstva, poreza, carina, računovodstva, financiranja, prava te tehnike i tehnologije obavlja bitnu zakonski opisanu zadaću Hrvatske obrtničke komore. Pružanjem savjeta pomaže se obrtnicima u svakodnevnom radu osiguranjem kvalitetnog savjeta. Savjetnici pružaju stručnu pomoć obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta kroz svakodnevnu komunikaciju i informiranje.

Osiguranjem točnog, ažurnog i provjerenog, odnosno kvalitetnog savjeta osiguravamo unapređenje poslovanja i povećanje konkurentnosti obrtništva. Stručni savjet usklađen je u duhu zakona, etičkih standarda i međunarodnih prihvaćenih normi. Informiranje obrtništva provodimo putem web portala HOK, e-poslovnih obavijesti, SMS-a, web stranice HOK i Obrtničkih novina. Vrijednim savjetima savjetnici na jednostavan način obrtnicima pojašnjavaju aktualna pitanja iz svakodnevnog poslovanja.

Razvojem novih savjetodavnih usluga - Poslovna skica, Poslovni plan, Savjetodavni projekt, Obrtnik početnik, Savjetovanje i dr. pomažemo obrtnicima u pronalaženju i pronalazimo za njih pokazatelje buduće uspješnosti njegove planirane poslovne aktivnosti. Obrtnici koji su već koristili savjetodavne usluge ponovno nam se obraćaju upitima kako bi riješili i druga pitanja s kojima se susreću u poslovanju. Stručno-tematska savjetovanja organiziraju se za ciljnu skupinu u svrhu upoznavanja s izmjenama u poslovanju ili okružju s propisima u njihovoj primjeni, imajući na umu problematiku i specifičnosti obrtništva.