Rješavanje potrošačkih sporova

mirenje

Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) u članku 105, Centar za mirenje pri HOK-u predviđen je kao jedna od institucija pred kojom potrošači i trgovci mogu riješiti svoje sporove, koristeći usluge mirenja.

Ove usluge rješavanja sporova na brži, jeftiniji i često kvalitetniji način, s ciljem sklapanja nagodbe među strankama u sporu, uz naglašenu povjerljivost cijelog postupka i uz očuvanje poslovnih odnosa stranaka, pružaju educirani izmiritelji (medijatori) s liste Centra za mirenje, odnosno po izboru stranaka.

Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Odluka o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu), donesenoj na temelju Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16), Centar za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori notificiran je kao tijelo kvalificirano za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj.

Temeljem iste Odluke, Europska komisija uvrstila je Centar na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Centar za mirenje pri HOK-u, kao i Sud časti HOK-a, ocijenjeni su kao dva od pet najkvalitetnijih tijela za provođenje postupka alternativnog rješavanja potrošačkih sporova u Hrvatskoj, temeljem čega njihov rad sufinancira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta iz sredstava državnog proračuna.