Organizacija Centra za mirenje

Rad Centra, njegova tijela, odnosi prema strankama te nagrade izmiriteljima uređeni su Pravilnikom o mirenju Centra za mirenje pri HOK-u kojeg je donio Upravni odbor HOK-a (NN 51/05, 74/05 i 53/08).

Do imenovanja predsjednika, zamjenika i tajnika Centra, te funkcije obavljaju predsjednik, zamjenik i tajnik Suda časti HOK-a.

Tajnik Centra za mirenje daje informacije strankama o pružanju te vrste usluga, priprema sporazume o mirenju, izjave stranaka o povjerljivosti i dr., posreduje između stranaka i izmiritelja te predsjednika Centra u organizaciji samog mirenja, vodi evidenciju provedenih postupaka i dr.

Na listi izmiritelja Centra, nalaze se 102 izmiritelja sa završenom osnovnom i naprednom edukacijom. Izmiritelje na listu imenuje Upravni odbor HOK-a.

Predsjednik Suda časti je Damir Kontrec mag. iur. sudac Vrhovnog suda RH. 

Zamjenici predsjednika Suda časti su Mirza Šabić, potpredsjednik HOK-a i Davor Pleško.

Tajnica Centra za mirenje je Suzana Kolesar, mag. iur.

Administrator Centra za mirenje je Josip Đelagić.

Adresa

Zagreb, Ilica 49/II
Tel:. 01 48 06 618
Fax. 01 48 06 629
E-mail: mirenje@hok.hr