Hrvatska autohtona kuhinja

Uputa za ugostitelje - posebni standard

autohtono

Poštovani ugostitelji,

Važnost nacionalnog kulinarskog identiteta svake zemlje, a posebice turističke kao što je naša, vjerujemo nije potrebno posebno naglašavati. Kroz povijest naše gastronomije brojni kulturni utjecaji i narodni običaji učinili su hrvatsku gastronomiju jednom od najcjenjenijih nacionalnih kuhinja u svijetu. Mediteran i sve pozitivno u gastronomskom smislu što se veže uz ovo podneblje, doprinijeli su kvaliteti naše gastronomije.

Upravo zbog toga osmišljen je projekt brendiranja Hrvatske autohtone kuhinje, na kojem je, uz Ministarstvo turizma RH, sudjelovala i Hrvatska obrtnička komora putem Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika.

Ovim projektom želimo istaknuti važnost naše kulinarske baštine, omogućiti da vi ugostitelji, ambasadori turizma, možete uz jedan novi i organizirani pristup, dio ove baštine prezentirati i ponuditi gostu kao novu dodanu vrijednost.
Izmjenom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 88/10), članka 16. stavka 1. osiguran je i pravni temelj za donošenje „Pravilnika o utvrđivanju posebnog standarda – Hrvatska autohtona kuhinja“. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 60/11 i stupio je na snagu 9. lipnja 2011. godine.
Pravilnikom je definiran način utvrđivanja dodjele posebnog znaka Hrvatska autohtona kuhinja, procedura dostavljanja zahtjeva za utvrđivanje posebnog standarda, mogućnost prigovora, grafički izgled same oznake, te popis jela gastronomske baštine. Popis jela sačinjen je zajedničkim radom predstavnika Ministarstva turizma, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i Saveza hrvatskih kuhara. Popis je nastao prikupljanjem receptura i opisa jela iz cijele Hrvatske.

CILJEVI PROJEKTA

Osnovni cilj projekta je potaknuti širenje nacionalne gastronomske ponude, autohtonih menua, te korištenje izvornih domaćih namirnica u cilju njegovanja tradicijske ponude.

Namjera je imati što više objekata s kvalitetnim autohtonim jelima, koji gostu mogu pružiti dio doživljaja kraja u kome se nalazi i biti ogledalo gastronomskih i tradicijskih posebnosti ovog područja. Ne teži se za uniformiranjem ugostiteljskih objekata, već se želi svakome dopustiti vlastiti izričaj u skladu sa okolinom u kojoj se nalazi.

Također, nadamo se većem poticanju plasmana lokalnih i kvalitetnih hrvatskih proizvoda, uvažavajući svu aktualnu zakonsku regulativu i nužne sanitarne uvjete. Korištenje domaćih namirnica i proizvoda u turizmu smatramo prioritetom, na kojemu je potrebno kontinuirano raditi. Svakako da domaći proizvod svojom neupitnom kvalitetom mora parirati uvozim proizvodima, a cijenom mora biti prihvatljiv ili barem jednak onom uvoznom.

U planu je animiranje i pomaganje onim ugostiteljskim objektima koji su spremni ovakve proizvode nuditi, kroz savjetovanja za njihove kadrove - rad na edukaciji kuhara u pripremi autohtonih specijaliteta, edukaciji konobara u prezentaciji jela i namirnica, te povezati ugostitelje s kvalitetnim proizvođačima hrane.

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE POSEBNOG STANDARDA

Temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 82/07 i 82/09), Pravilnika o utvrđivanju posebnog standarda – HRVATSKA AUTOHTONA KUHINJA“ za dodjelu posebnog standarda mogu se prijaviti ugostitelji čiji ugostiteljski objekti su registrirani kao jedan od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:
– restoran,
– gostionica,
– kavana
– krčma,
– konoba,
– klet,
– hotel baština (heritage)
– hotel,
– aparthotel

• Posebni standard podrazumijeva rješenje Ministarstva, odnosno nadležnog ureda, za korištenjem znaka Posebnog standarda u vidu potvrde da je ponuda ugostiteljskog objekta u skladu sa propozicijama Pravilnika, hrvatske gastronomske baštine, odnosno da pojedino jelo u ugostiteljskom objektu može koristi oznaku Posebnog standarda, te se smatra autohtonim hrvatskim jelom

• Posebni standard može se utvrditi za ugostiteljske objekte koji u jelovniku imaju najmanje 70% jela svoje ponude s Popisa jela gastronomske baštine, s tim da u ponudi broj jela s Popisa ne može biti manji od četiri.

• Popis jela utvrđen je u Prilogu 1. predmetnog Pravilnik, a na temelju zajedničkog prijedloga Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog kuharskog saveza.

• Ugostitelj ima mogućnost dostaviti zahtjev za utvrđivanjem posebnog standarda i za ona jela koja nisu na Popisu jela iz Priloga 1. ovog Pravilnika, te mišljenje da li se jelo može smatrati autohtonim hrvatskim jelom daje Povjerenstvo.

• Povjerenstvo se sastoji od po dva predstavnika i njihovih zamjenika iz Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog kuharskog saveza, a imenuje ga rješenjem ministar turizma. Članovi povjerenstva su predstavnici navedenih institucija, predstavnici struke, te ugledni ugostiteljsko-turistički djelatnici.

• U slučaju negativnog mišljenja Povjerenstva ugostitelj ima pravo podnijeti prigovor Hrvatskoj obrtničkoj komori. Odlukom Skupštine Hrvatske obrtničke komore, imenovana je Komisija za prigovore koja će donijeti i pismeno očitovanja o svakoj pojedinačnoj primjedbi.

• Posebni standard utvrđuje rješenjem Ministarstvo odnosno nadležni ured na zahtjev ugostitelja. Uz zahtjev ugostitelj je dužan priložiti mišljenje Povjerenstva iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

• Nadzor u provođenju i pridržavanju odredbi ovog pravilnika obavljati će državni inspektorat temeljem zakonskih odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

ZAŠTO ZATRAŽITI ZNAK?

Budući da je po pri puta objavljen „popis“ naših tradicionalnih i autohtonih jela, biti dio ovog projekta je privilegija i nagrada. Privilegija svim ugostiteljima da na jedan novi i moderniji pristup prezentiraju svoju ugostiteljsku ponudu temeljenu na našim tradicionalnim namirnicama i jelima.
Uključivanjem u ovaj projekt te njegovom afirmacijskom u turističku ponudu hrvatske kao turističke destinacije, imati ćete priliku prezentirati gostima dodanu vrijednost svoje ponude.
Daljnjim marketinškim aktivnostima ovaj projekt biti će predstavljen na turističkim sajmovima, katalozima, kroz kuharicu, edukaciju kadrova i dr.
Sukladno odazivu ugostitelja biti će pripremljeni gastro vodiči u kojima će se posebno isticati autohtona ponuda.

KAKO ZATRAŽITI ZNAK?

1. Potrebno je ispuniti obrazac „Zahtjeva za utvrđivanjem posebnog standarda HRVATSKA AUTOHTONA KUHINJA“.

2. Trošak obrade pojedinog zahtjeva iznosi 1.200,00 kn za cjelokupan objekt, te 500,00 kn za utvrđivanje pojedinih jela. Navedene iznose potrebno je uplatiti na žiro račun Hrvatske obrtničke komore 2340009-1100174539, u pozivu na broj 4016, s naznakom „Zahtjev za utvrđivanjem posebnog standarda HRVATSKA AUTOHTONA KUHINJA“. Osim troška obrade prijave i rada komisije, dodatni trošak je izrada standardizirane ploče.
Ovisno o proizvođaču trošak izrade standardizirane ploče iznosi od 300,00 do 600,00 kn.

3. Dostaviti na Povjerenstvo ispunjeni obrazac, kopiju uplatnice, kao i sve potrebnu dokumentaciju, kako je i naznačeno u obrascu.

4. Elektronički popunjen obrazac nužno je dostaviti elektroničkim putem na e-mail cehovi@hok.hr. Također isprintan, potpisan i žigosan obrazac uz svu potrebno dokumentaciju potrebno je poslati na adresu: Hrvatska obrtnička komora, Povjerenstvo za ocjenu jelovnika, Ilica 49/II, p.p.166., 10000 Zagreb.

5. Nakon pozitivnog mišljenja Povjerenstva ugostitelj podnosi zahtjev nadležnom uredu Ministarstva turizma za dobivanjem rješenja o udovoljavanju posebnog standarda.

6. Po pozitivnom rješenju ugostitelj dobiva i standardiziranu ploču s oznakom Posebnog standarda, te svu potrebnu dokumentaciju.

Brendiranje hrvatske kuhinje i eno-gastronomske ponude zadaci su s kojima se treba aktivno baviti. Smatramo da će se vašim aktivnim uključivanjem u ovaj projekt znatno povećati promocija Hrvatske kao iznimne gastronomske destinacije. Sigurno je da implementacija ovog projekta zahtjeva vrijeme i uključivanje svih relevantnih ugostitelja, stručnjaka, eno-gastronoma i ostalih iz ove branše. Zbog navedenog, otvoren je poziv svim zainteresiranima, da svojim idejama, konstruktivnim prijedlozima i sugestijama pomognu u što boljoj realizaciji projekta.

Za sva ostala pitanja ili eventualne komentare molimo javite se Krešimiru Tomiću na broj tel. 01/ 4806 631 ili 632, putem faxa 01/ 4846 610 ili putem e-maila: kresimir.tomic@hok.hr i/ili cehovi@hok.hr.