Fiskalizacija u prometu gotovinom

foto

Hrvatski sabor na 6. sjednici održanoj 23. studenoga usvojio je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Člankom 37. Zakona definirani su datumi stupanja na snagu za pojedine kategorije:
(1) Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za velike i srednje poduzetnike te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I područja NKD 2007.).

(2) Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije, koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

(3) Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.

U cilju boljeg prijenosa informacija do članstva, u prilogu su materijali koji obveznicima fiskalizacije u prometu gotovinom mogu pomoći oko uvođenja fiskalnih blagajni.

- Audio zapis (18 min.) i PPT prezentacija (file 01) predavanja pročelnice Porezne uprave Područnog ureda Krapina Jasne Kropf sa 25. kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, održanog 19. i 20. studenoga 2012. u Tuheljskim Toplicama.

Napomena: Sugeriramo da pustite audio zapis i pratite predavanje po slajdovima. Naravno po potrebi je moguće zaustavljati audio zapis i slično. Audio snimka je "tiha", potrebno je maksimalno pojačati zvuk. Obratite pažnju na veličinu audio snimke 22 MB, ako šaljete nekome sa manjim kapacitetom mailbox-a.

- Često postavljana pitanja (file 02) uglavnom na opremu, ali i druga područja, sa stranice www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp.

- Uputa za ugostitelje (file 03) sa iste stranice.

- Uputa (file 04) ako se ne može uspostaviti Internet veza.

- Uz rečeno, na spomenutoj web stranici postoje Fina-upute za dobivanje certifikata, Tehničke specifikacije za korisnike, te bi je bilo dobro pregledati.

Sugeriramo da se
* u suradnji sa Poreznom upravom - Područni ured organizira seminar na razini županije ili grada koji bi pojasnio nepoznanice.
* pozovu tvrtke koje nude hardver i softver da nakon ovog seminara ili u drugom terminu prezentiraju PC kase i programe, te cijene.

Pojedine županije su ovakve seminare sa Poreznom upravom i tvrtkama opreme i softvera već uspješno organizirale.

03 ugostitelji.pdf 105,46 kB