3Dprintanje

Projekt IPA III C – AdTecSME

Aditivne tehnologije, Rapid Prototyping, 3 D printanje

(Aditivne tehnologije za mala i srednje velika poduzeća MSP)

Model_kamere

Suvremeni zahtjevi tržišta postavljaju sve oštrije zahtjeve na procese razvoja i proizvodnje tvorevina. Osim zahtjeva za povišenjem kvalitete tvorevina i razine fleksibilnosti pri razvoju i proizvodnji, istodobno se nameću zahtjevi za sniženjem troškova, a posebice za skraćenjem vremena razvoja i proizvodnje. Dodatni trend, koji je sve uočljiviji na pojedinim segmentima tržišta je napuštanje masovne proizvodnje u korist maloserijske, a vrlo često i pojedinačne (personalizirane) proizvodnje.

U cilju udovoljavanja takvim zahtjevima na tržištu, od druge polovice 80-tih godina prošlog stoljeća počeli su se razvijati i primjenjivati suvremeni aditivni postupci proizvodnje tvorevina. Temeljna značajka tih postupaka je dodavanje materijala, najčešće sloj-po-sloj, do izrade čitave tvorevine. Takvo načelo proizvodnje tvorevina omogućuje pravljenje vrlo komplicirane geometrije tvorevina koje bi drugim, klasičnim postupcima proizvodnje bilo vrlo teško ili nemoguće načiniti. Dodatna značajka aditivnih postupaka je, da se u načelu tvorevine proizvode izravno na opremi za aditivne postupke na temelju 3D računalnog modela tvorevine, bez potrebe za dodatnim alatima.

U okviru IPA III C programa financiranja razvoja regionalne konkurentnosti u travnju 2013. godine započeo je s provođenjem projekt Additive Technologies for the SMEs – AdTec SME (Aditivne tehnologije za mala i srednje velika poduzeća MSP).

Glavni je cilj projekta povećati potencijal za konkurentnost i inovativnost hrvatskih MSP u proizvodnom sektoru. 

Automobilski_odbojnik

Kako bi se to postiglo, planirano je osnivanje platforme za transfer znanja o aditivnim tehnologijama (3D printanju) prema MSP u obliku Centra za aditivne tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu. Glavna uloga Centra biti će primjena transfera znanja o aditivnim tehnologijama prema MSP u cilju podrške razvoju njihove inovativnosti i konkurentnosti, kao i poticanje istraživanja i razvoja.

U okviru projekta također će se provesti za potrebe svih zainteresiranih MSP opsežna edukacija o aditivnim tehnologijama u šest regionalnih centara u čitavoj Hrvatskoj. U fazi koja će uslijediti, kroz 40 mini pilot projekata će se za ciljanu skupinu MSP produbiti transfer znanja i dokazati učinkovitost aditivnih tehnologija na specifičnim i stvarnim primjerima primjene. Istodobno će se Centar umreživati sa sličnim centrima, asocijacijama i mrežama za aditivne tehnologije u EU radi dobivanja dodatnih znanja i iskustva koja će se primjenjivati na domaćem tržištu i za domaće MSP.

Kalupni_umetak_sminka

Tijekom provedbe projekta stvarat će se baza potencijalnih korisnika aditivnih tehnologija raspoloživih u Centru, što je čvrsta osnova za buduću suradnju i nakon završetka projekta.

Link na facebook: https://www.facebook.com/adtecsme?fref=ts