Novosti

  • Novosti
  • Vijeće i Parlament postigli privremeni dogovor za lakši pristup MSP ova europski...

Vijeće i Parlament postigli privremeni dogovor za lakši pristup MSP-ova europskim burzama


Vijeće i Europski parlament prošlog su tjedna postigli dogovor o Aktu o uvrštenju, paketu koji će poduzećima svih veličina, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP), olakšati uvrštenje dionica na europske burze  i tako im omogućiti pristup većem broju izvora financiranja.

Privremenim se dogovorom želi poduprijeti tržište kapitala, potaknuti poduzeća na uvrštenje smanjenjem birokracije i troškova, uz istodobno osiguravanje visoke razine zaštite ulagača te cjelovitosti i učinkovitosti tržišta u cijeloj Uniji. Ujedno se povećava razina istraživanja o europskim MSP-ovima, što je važno kako bi se potencijalne ulagače informiralo o izgledima za ulaganje u MSP-ove  te kako bi se poboljšala vidljivost uvrštenih poduzeća.

Uz navedeno, jačaju se suradnja i koordinacija između Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) te nacionalnih nadležnih tijela, primjerice u pogledu sporazuma o suradnji s trećim zemljama.

Vijeće i Parlament postigli su dogovor i o Direktivi o dionicama s višestrukim pravom glasa. Cilj je potaknuti vlasnike poduzeća, posebno MSP-ova, da uvrste dionice svojeg poduzeća na rastuće tržište MSP-ova i ostala tržišta, primjenjujući pritom strukturu dionica s višestrukim pravom glasa, koja im omogućuje zadržavanje dovoljne kontrole nad poduzećem.

MSP-ovi su okosnica europskoga gospodarstva i potreban im je dobar pristup financijskim tržištima kako bi mogli rasti, napredovati i otvarati radna mjesta. Direktivom o dionicama s višestrukim pravom glasa proširit će se portfelj dostupnih financijskih opcija, a pristup tržištima bit će jednostavniji, sigurniji i prilagođen njihovu poslovnom modelu.

Brojni poduzetnici ne uvrštavaju svoja poduzeća na financijska tržišta iz straha od gubitka kontrole nakon ulaska novih dioničara; struktura dionica s višestrukim pravom glasa to sprečava, omogućavajući dioničarima s kontrolnim udjelom (to jest osnivačima poduzeća) više glasačkih prava po dionici u odnosu na nove ulagatelje, prilikom donošenja ključnih odluka na glavnim skupštinama dioničara. Suzakonodavci su se složili da će se utvrditi maksimalni omjer glasova postojećih i novih dioničara po dionici, uz diskrecijsko pravo država članica da odrede tu vrijednost; dogovorit će se i o ograničenju za odluke koje se na glavnoj skupštini dioničara donose kvalificiranom većinom. Isto tako, ESMA-u će se dati mandat za izradu regulatornih tehničkih standarda o najprikladnijem načinu označivanja takvih dionica.

Privremeni dogovor mora biti i formalno usvojen od strane Europskog parlamenta i Vijeća, nakon čega slijedi njegovo stupanje na snagu.

Više informacija o dogovoru možete pronaći ovdje.
HOK Obrtnik Plus
HOK Majstori ljepote
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.