Novosti

  • Novosti
  • Privremeni dogovor Vijeća i Parlamenta o označivanju gnojiva

Privremeni dogovor Vijeća i Parlamenta o označivanju gnojiva


Vijeće i Europski parlament postigli su krajem siječnja privremeni dogovor o jasnijem, jednostavnijem i u većoj mjeri digitaliziranom označivanju gnojidbenih proizvoda. Cilj je novog prijedloga uvesti digitalne oznake na navedenim proizvodima u Europskoj uniji i tako povećati čitljivost oznaka, a time i učinkovitost uporabe proizvoda. Prijedlogom se također želi pojednostavniti obveze označivanja za dobavljače te smanjiti troškove za industriju.

Postignutim dogovorom potiče se šira upotreba digitalnog označivanja kako bi se dobavljačima omogućilo pružanje informacija o gnojidbenim proizvodima u obliku fizičkih ili digitalnih oznaka te u njihovoj kombinaciji. Također se jača digitalizacija sektora gnojiva, smanjuju troškovi i administracija te ekološki otisak proizvođača, ali se i osigurava da poljoprivrednici i drugi potrošači, uključujući ranjive skupine ili osobe s ograničenim digitalnim kompetencijama, imaju pristup jasnim i čitljivim informacijama (primjerice o zaštiti zdravlja i okoliša, poljoprivrednoj učinkovitosti ili sadržaju).

Dogovorom se predviđa i primjena digitalnih oznaka za proizvode koji se prodaju bez ambalaže, pod uvjetom da se informacije s oznake na prodajnom mjestu jasno istaknu i u fizičkom obliku.

Digitalne oznake imat će oblik QR koda ili crtičnog koda koji će preusmjeravati korisnika na internetsku stranicu na kojoj su pohranjene informacije s oznake. Ovakvim rješenjima se uz znatno smanjenje troškova označivanja, istodobno olakšava i ažuriranje sadržaja oznaka, a količina i kvaliteta informacija koje se mogu pohraniti na digitalnoj oznaci znatno je veća u odnosu na fizičku oznaku, koja može biti teško čitljiva, posebno na manjim pakiranjima.

Prijedlogom se propisuju sadržaj i tehnološki zahtjevi za digitalne oznake, a gospodarski subjekti morat će se pobrinuti za to da se digitalna oznaka može pretraživati, da bude pristupačna i besplatna te da se u njezinu oblikovanju uzimaju u obzir potrebe ranjivih skupina.

U EU-u se digitalno označivanje već upotrebljava za pojedine proizvode koji u svojem sastavu imaju kemikalije, na primjer baterije, a pravila za digitalno označivanje razmatraju se i za druge takve proizvode, primjerice za deterdžente i kozmetičke proizvode. Očekuje se da će se pojednostavnjivanjem obveza označivanja godišnji troškovi za velika poduzeća smanjiti za prosječno 57 000 eura, a za mala i srednja poduzeća za 4 500 eura.

Digitalne oznake bit će dostupne deset godina od trenutka stavljanja proizvoda na tržište.

Privremeni dogovor obje institucije moraju i formalno usvojiti, nakon čega slijedi njegovo stupanje na snagu.

Više informacija o postignutom dogovoru možete pronaći ovdje.

Foto: freepik.com
HOK Obrtnik Plus
HOK Majstori ljepote
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.