Novosti

  • Novosti
  • Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvor...

Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“


Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavljuje drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (u daljnjem tekstu: Poziv) u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda.

Modernizacijski fond u Hrvatskoj provode Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pravo na sredstva temeljem Poziva mogu ostvariti trgovačka društva i obrtnici za podnesene projektne prijedloge koji zadovoljavaju sve uvjete iz točke 2. Poziva, a prednost pri dodjeli ostvaruje se sukladno ostvarenom broju bodova u postupku ocjene iz točke 4.1 Poziva.

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 33.813.570,33 eura.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

  1. fotonaponske elektrane - alokacija 18.813.570,33 EUR
  2. elektrane na biomasu - alokacija 7.500.000,00 EUR
  3. bioplinske elektrane - alokacija 7.500.000,00 eura

U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog.

Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 100.000,00 EUR.

Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u sklopu ovog Poziva koji može biti dodijeljen za financiranje projektnih prijedloga po Prijavitelju, uključujući i sva povezana društva sukladno Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću iznosi 5.000.000,00 EUR.

Uz sredstva Modernizacijskog fonda Prijavitelj je obvezan osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa traženih sredstava
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projekta.

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 9. srpnja 2024. godine u 9:00 sati.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 9. rujna 2024. godine u 9:00 sati.

Potencijalni Prijavitelji mogu kontinuirano za vrijeme Poziva u pisanom obliku postavljati pitanja slanjem upita elektroničkom poštom na adresu: upiti.modernizacijski-fond@mzozt.hr s jasnim navođenjem naznake Poziva „MF-2024-1-1“, najkasnije 14 dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici Ministarstva u roku do 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja, a najkasnije do 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga iz točke 3.1. Poziva.

Cjeloviti tekst Poziva za dodjelu sredstava možete pronaći ovdje.

Obrasci i prilozi. 

Foto: freepik.com
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.