Novosti

 • Novosti
 • POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Nabava radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rad...

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: Nabava radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini


Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 9057-HR) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje (NN MU br.: 3/2020), Jedinica za provedbu projekta objavljuje:

Poziv na dostavu ponuda
(Radovi)
(nadmetanje s jednom omotnicom)
 

Država: Republika Hrvatska
Naziv projekta: Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje
Naziv ugovora: Nabava radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini
Zajam br.: HR-9057
Br. PDP-a: No.: JUST-B/4.1/CW/OP-1/2020/018R
 
Objavljeno: listopad 2023.

 1. Republika Hrvatska je dobila financiranje od Svjetske banke kako bi se pokrio trošak Projekta učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje, te namjerava iskoristiti dio sredstava za plaćanja u okviru ugovora za nabavu radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini. Za ovaj ugovor Zajmoprimac će obrađivati plaćanja korištenjem metode izravne isplate, kako je definirano u dokumentu Svjetske banke „Smjernice o isplati sredstava za financiranje investicijskih projekata“ (eng. Disbursement Guidelines for Investment Project Financing).
 2. Ministarstvo pravosuđa i uprave RH poziva prihvatljive ponuditelje da dostave zapečaćene ponude za nabavu radova povećanja dostupnosti i učinkovitosti rada zgrade Općinskog suda u Kutini. Mjesto izvođenja radova je Općinski sud u Kutini, Ulica Hrvatskih branitelja 1, 44320 Kutina. Namjeravani datum završetka za sve radove je deset (10) mjeseci od datuma početka radova. Radovi se sastoje od građevinskih, obrtničkih radova, strojarskih radova i elektrotehničkih radova.
 3. Nadmetanje se provodi kao domaći otvoreni postupak nadmetanja korištenjem Poziva na dostavu ponuda (PDP), kako je to navedeno u „Propisima o nabavi za Zajmoprimce IPF-a“ Svjetske banke srpanj 2016., revidirano studeni 2017. godine i kolovoz 2018. godine (“Propisi o nabavi”) te je otvoreno za sve prihvatljive ponuditelje, kako je navedeno u Propisima o nabavi.
 4. Zainteresirani prihvatljivi ponuditelji mogu dobiti dodatne informacije od Jedinice za provedbu projekta (n/p gđ. Goranka Jurjević, goranka.jurjevic@mpu.hr) i pregledati dokumentaciju o nabavi tijekom uredovnog vremena od 10:00 do 15:00 sati na dolje navedenoj adresi.
 5. Zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju o nabavi na hrvatskom jeziku dostavom pisanog zahtjeva na e-mail adresu: goranka.jurjevic@mpu.hrDokument se zainteresiranim ponuditeljima dostavlja isključivo elektroničkom poštom.
 6. Ponude se moraju dostaviti na donju adresu na ili prije 21. prosinca 2023. u 11:00 sati. Elektroničko nadmetanje nije dopušteno. Zakašnjele ponude su neprihvatljive. Ponude se javno otvaraju u prisutnosti imenovanih predstavnika ponuditelja i svakog tko odluči biti prisutan na donjoj adresi 21. prosinca 2023. u 11:00 sati.
 7. Sve ponude trebaju imati popratnu Izjavu o osiguranju ponude.
 8. Skreće se pozornost na Propise o nabavi koji zahtijevaju od Zajmoprimca da otkrije informacije o stvarnom vlasništvu uspješnog ponuditelja, kao dio Obavijesti o dodjeli ugovora, koristeći Obrazac otkrivanja informacija o stvarnom vlasništvu kako je uključeno u dokumentaciju za nadmetanje.
 9. Adresa koja se spominje u gornjem tekstu je:

Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje
Jedinica za provedbu projekta
n/p: gđ. Goranka Jurjević
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel. ++385 (0)99 47 88 199
 
E-mail: goranka.jurjevic@mpu.hr
Internetska stranica: https://mpu.gov.hr/
HOK Obrtnik Plus
HOK Majstori ljepote
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.