Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora


lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb

Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.

Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora koji u naravi predstavlja poslovnu prostoriju površine 34,02 m2 koja se nalazi na prolazu stambeno-poslovne zgrade u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u zk. ul. 4224 z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb.

OPĆI UVJETI:

 1. Rok trajanja zakupa iznosi 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima i kriterijima utvrđenim internim pravilima Uprave Matice hrvatskih obrtnika;
 2. Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove struje, plina, vode, čistoće, komunalne naknade kao i druge režijske troškove koji terete poslovni prostor;
 3. Početna cijena zakupa je 18 EUR/m2 + PDV, odnosno ukupno 612,36 EUR + PDV. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. U prijavi na natječaj je uz cijenu obavezno navesti sadrži li ista PDV;
 4. U prijavi je potrebno naznačiti djelatnost koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, kao i kontakt podatke ponuditelja, a osobito: elektroničku adresu na koju će se vršiti dostava obavijesti vezanih za natječaj, broj telefona i podatke o kontakt osobi ponuditelja;
 5. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
  • potvrdu o stanju poreznog duga ponuditelja izdanu od Porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  • izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je navedena u ponudi.
 6. Rok za podnošenje ponuda je do 07.04.2024. godine. Ponude zaprimljene nakon isteka roka smatrat će se zakašnjelim te se neće uzimati u razmatranje.
 7. Pisana ponuda sa svim traženim podacima dostavlja se elektronički na adresu hok@hok.hr uz naznaku „Oglas-zakup poslovnog prostora“.
 8. Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca na temelju dostavljenih ponuda moguć je od ponedjeljka do petka od 10,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu i dogovor s djelatnicima HOK-a. Ponuditelj se može za pregled poslovnog prostora najaviti pozivom na telefonski broj 01/4806-666;
 9. Ekonomski najpovoljniju ponudu odabire Uprava Matice hrvatskih obrtnika uz uvjet da ponuda ispunjava uvjete natječaja, a uvažavajući djelatnost koja će se obavljati unutar poslovnog prostora;
 10. Slanjem prijave na natječaj ponuditelj je upoznat sa stanjem i opremljenošću poslovnog prostora te s objavljenim uvjetima iz ovog natječaja.


Preuzimanja

Naziv datoteke
Informacije o obradi podataka 285.5 KBInformacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.