Novosti

  • Novosti
  • Natječaj za nabavu sredstava za čišćenje i higijenskog materijala

Natječaj za nabavu sredstava za čišćenje i higijenskog materijala


Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu sredstava za čišćenje i higijenskog materijala na bazi okvirnih godišnjih potreba za 2024. godinu.

Nuđenje predmeta nabave:

  • Sredstva za čišćenje
  • Higijenski materijal

sve temeljem okvirnih godišnjih potreba.

Napomena:

Količine su iskazane kao okvirne godišnje potrebe te su moguća odstupanja i promjene, ovisno utrošku tražene robe.

Specifikacije predmeta nabave, opis robe sastavni je dio natječaja u priloženim dokumentima.

Ponuda treba sadržavati sve tražene robe.

ROK za dostavu ponude je 03.04.2024. do 14 sati u Hrvatsku obrtničku komoru neovisno o načinu dostave ponude.

Ponude slati:

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti i u zadanom roku:

-  e-mailom na hok@hok.hr

- osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte uzimajući u obzir da pošta mora biti zaprimljena u Hrvatskoj obrtničkoj komori do naznačenog datuma. 

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Uvjeti natječaj:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.

Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom (i pečatom) ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Rok valjanosti ponude: 45 kalendarskih dana

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije obratite se:

Martina Mucko, martina.mucko@hok.hr, 0914806608

 

 Preuzimanja
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.