Novosti

  • Novosti
  • Hrvatski zavod za norme (HZN) obilježio je 18. godišnjicu samostalnog rada

Hrvatski zavod za norme (HZN) obilježio je 18. godišnjicu samostalnog rada


Hrvatski zavod za norme (HZN) obilježio je 18. godišnjicu samostalnog rada svečanošću u prepunoj dvorani Hotela International u Zagrebu, u kojoj su sudjelovali djelatnici HZN-a, domaći i inozemni stručnjaci, hrvatski dužnosnici, gosti iz europskih i međunarodnih normizacijskih organizacija iz Bruxellesa, Sophie Antipolisa, Nice, Ženeve… Događaj je moderirala Mirjana Fijolić, voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću u Hrvatskom zavodu za norme.

Kao neovisna i neprofitna javna ustanova izvan susta­va državne uprave HZN je započeo s radom 1. srpnja 2005. godine, a do tada se normizacijska djelatnost u Republici Hrvatskoj odvijala u sklopu Državnog zavoda za normizaciju i mjeri­teljstvo.

Ravnatelj HZN-a, Igor Božičević osvrnuo se na 18 godina rada HZN-a i najavio buduće aktivnosti

"Izdvojio bih neke od aktivnosti koje očekuju HZN u narednom razdoblju- rad na novoj generaciji Eurokodova, koji uključuje njihovo prihvaćanje i prevođenje, prilagodbu repozitorija malim korisnicima, jačanje suradnje s tijelima državne uprave, posebno u području harmoniziranog zakonodavstva, revizija pravnih akata HZN-a itd. Povećanje vidljivosti jedna je od aktivnosti na kojima HZN intenzivno radi u zadnje vrijeme, cilj nam je biti stručna podrška i platforma svima koji mogu doprinijeti procesima normizacije, ali i onima kojima su norme potrebne kako bi svoje proizvode i  inovacije brže stavljali na regionalno, ali i globalno tržište“, rekao je ravnatelj Božičević. 

Višegodišnji su pretplatnici strukovne komore - Hrvatska komora inženjera građevinarstvaHrvatska komora inženjera strojarstvaHrvatska komora arhitekata i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike.

Okupljeni­ma se obratio predsjednik Upravnog vijeća HZN-a, gospodin Hrvoje Bujanović, ujedno i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Moramo uključiti sljedeću generaciju stručnjaka

Direktorica komunikacija u Međunarodnom elektrotehničkom povjerenstvu (IEC), gospođa Gabriela Ehrlich izjavila je: "Imamo mnogo zajedničkih izazova. Moramo usvojiti nove načine rada, naprimjer poboljšanje razvoja internetskih norma i razvoj norma za digitalni svijet. Moramo biti spretniji uz poštovanje konsenzusa i osiguravanje kvalitete našeg rada. Od naših članova, uključujući HZN, očekujemo da uključe sve nacionalne dionike i potaknu aktivno sudjelovanje kako bi se osiguralo da su sve nacionalne potrebe uzete u obzir i da norme budu najrelevantnije moguće. Moramo uključiti sljedeću generaciju stručnjaka i potičemo HZN da šalje mlade osobe kako bi sudjelovale u IEC-ovu programu Young Professionals Programme. Mnogi od sudionika motivirani su da ostanu aktivno uključeni u rad na normizaciji i ocjeni sukladnosti."

Glavni tajnik Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), gospodin Sergio Mujica obratio se videoporukom. 

"HZN je u proteklom razdoblju određivanjem prioriteta, promicanjem normizacije i sudjelovanjem u normizaciji imao ključnu ulogu u ubrzanju rasta i razvoja na dobrobit stanovnika Hrvatske. Osim što odajemo priznanje važnomu događaju, slavimo i doprinos normi i rada HZN-a poboljšanju života stanovnika Hrvatske. Države diljem svijeta bave se gorućim problemima važnima za budućnost i UN-ovim ciljevima održivoga razvoja, u čemu HZN može biti uzor. Aktivnim sudjelovanjem u normizacijskim aktivnostima HZN nastavlja stavljati norme u središte budućeg rasta i razvoja Hrvatske. Uime čitave obitelji ISO-a čestitam 18. godišnjicu rada na normama s ciljem da život bude lakši, sigurniji i bolji."  

CEN i CENELEC čestitaju HZN-u na dosadašnjem doprinosu europskoj normizaciji

Direktorica politike i partnerstva u Europskom odboru za normizaciju (CEN) Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju (CENELEC), gospođa Andreea Gulacsi održala je izlaganje o Stra­tegiji europske normizacije i Strategiji CEN-a i CENELEC-a do 2030. godine. Nakon izlaganja dodijelila je plaketu s posebnom posvetom povodom 18 godina rada HZN-a ravnatelju Hrvatskog zavoda za norme Igoru Božičeviću.

Istaknula je da su CEN i CENELEC predani marljivoj suradnji s Europskom komisijom kako bi europski normizacijski sustav bio prikladan za budućnost i sposoban podržati europske zelene i digitalne tranzicije te dugoročnu otpornost.

Naglasila je važnost nacionalnih normizacijskih tijela te čestitala HZN-u na dosadašnjem doprinosu europskoj normizaciji s nadom u nastavak zajedničkog rada na dobrobit svih građana i tvrtki u Hrvatskoj i  Europi.

Direktor za usluge u Europskom institutu za telekomunikacijske norme (ETSI), gospodin Ultan Mulligan govorio je o suradnji ETSI-ja i nacionalnih normizacijskih tijela te o izmjenama Uredbe (EU) br. 1025/2012 o europskoj normizaciji.

Hrvatski stručnjaci o normizaciji i HZN--ovih 18 godina

Izlaganja su održali i hrvatski stručnjaci za normizaciju: Igor Župančić, predsjednik Stručnoga vijeća HZN-a i Marino Kelava, tajnik međunarodnog pododbo­ra IEC/SC 31J iz tvrtke Fiditas.

Predsjednik Stručnog vijeća HZN-a, Igor Župančić predstavio je rad i strukturu članstva Stručnog vijeća. Stručno vijeće predstavlja članove Hrvatskog zavoda za norme, zaključno s 2022. godinom ukupno je 253 članova, članova promatrača je 6, a redovnih članova je 247 u172 tehnička odbora TO-a.

Marino Kelava predsjednik je Tehničkog odbora E31/PO 31J Hrvatskog zavoda za norme i član Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme. Tajnik je IEC SC 31J od 2005. godine. IECEx je vodeći ocjenitelj za sheme 02, 03, 04 i 05. Član je upravnog vijeća IECEx-a i član više radnih i projektnih skupina IEC odbora 31 IEC (International Electrotechnical Commission)

Predsjednik tehničkog odbora HZN/TO 548, Konstrukcij­ski Eurokodovi u području graditeljstva, prof. dr. Damir Varevac  predstavio je novu generaciju Eurokodova i njihov povijesni razvoj.

Svaka konstrukcija mora ispuniti određene osnovne zahtjeve, propisane zakonskim aktima i normama. Jedan je od osnovnih zahtjeva mehanička otpornost i stabilnost, a također i uporabljivost. Neispunjavanje ovih zahtjeva dovodi do velikih materijalnih šteta, a potencijalno i ozljeda te gubitka ljudskih života. Stoga je cjelovit sustav norma neophodan za sigurnost i pouzdanost objekata koje gradimo. Šira javnost toga je postala svjesna nakon nedavnih potresa u Republici Hrvatskoj kada su oštećeni brojni objekti, ali treba znati da je potres, kao izvanredno djelovanje, samo jedno od brojnih opterećenja koje mogu ugroziti građevinu. Ne treba zaboraviti da Eurokodovi nisu samo pravila i postupci projektiranja, već jednako obuhvaćaju norme za materijale, proizvode, načine ispitivanja, standarde izvođenja i tehničkih dopuštenja. Zahvaljujući Eurokodovima, naše su konstrukcije ekonomičnije, sigurnije i pouzdanije, a projektanti i izvoditelji imaju pristup tržištu od 450 milijuna stanovnika", istaknuo je profesor Varevac.

O Hrvatskom zavodu za norme

U temeljne djelatnosti HZN-a kao nacionalnoga nor­mirnog tijela u Republici Hrvatskoj ubraja se ostvarivanje ciljeva normizacije, a to su:

• povišenje razine sigurnosti proizvoda i procesa
• očuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša
• promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga
• osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i ener­gije
• poboljšanje proizvodne učinkovitosti
• ograničavanje raznolikosti i osiguranje spojivosti i za­mjenjivosti
• uklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

Danas je HZN član svih važnih međuna­rodnih i europskih organizacija za normizaciju: ISO-a, IEC-a CEN-a, CENELEC-a i ETSI-ja, a obavlja i poslove informativne sre­dišnjice za Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Zavod pratite na stranicama: Hrvatski zavod za norme // HRN4You - Repozitorij hrvatskih norma repozitorij.hzn.hr // LinkedIn Hrvatski zavod za norme.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.