Novosti

  • Novosti
  • EU i susjedne zemlje obvezuju se na pojačanu kontrolu upravljanja ribarstvom u S...

EU i susjedne zemlje obvezuju se na pojačanu kontrolu upravljanja ribarstvom u Sredozemnom i Crnom moru


Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj objavilo je novosti vezane uz 46. godišnju sjednicu Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM), koja je održana od 6. do 10. studenoga u Splitu. Predstavnicima zemalja članica GFCM-a pridružili su se stručnjaci i promatrači iz 12 partnerskih organizacija, uključujući Global Fishing Watch, MEDAC, Oceana, OceanCare i WWF. EU i susjedne zemlje dogovorile su mjere kojima se osigurava zaštita osjetljivih ekosustava u Sredozemnom i Crnom moru  te uvjeti  za to da ribari u regiji dugoročno mogu nastaviti s ribolovom.

GFCM je regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom osnovana u okviru Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) prije 70 godina. Ima ključnu ulogu u upravljanju ribarstvom i ovlaštena je davati obvezujuće preporuke za očuvanje i razvoj ribarstva i akvakulture te za upravljanje njima. Njezini su članovi Europska unija, 19 sredozemnih i 3 crnomorske države. Uz političku predanost i suradnju svih dionika, od vlada i ribara do akademske zajednice i nevladinih organizacija, ta organizacija radi na jačanju novog načina upravljanja ribarstvom, suzbijanju prekomjernog ribolova, osiguravanju zaštite morskih ekosustava te na otpornosti i profitabilnosti sektora ribarstva i akvakulture u cijeloj regiji.

Ovogodišnju sjednicu GFCM-a otvorila je hrvatska ministrica poljoprivrede Marija Vučković, a na njoj su jednoglasno donesene 34 odluke, uključujući 24 obvezujuće preporuke, usmjerene na tri glavne teme: poboljšanje upravljanja ribarstvom, rješavanje pitanja klime i okoliša u sektoru ribarstva i akvakulture te poboljšanje usklađenosti politika.

EU i susjedne države dogovorile su ojačati ravnopravne uvjete kontrole i upravljanja ribarstvom u Sredozemnom i Crnom moru, što je ključan korak prema tome da svi subjekti uključeni u ribarstvo slijede iste standarde i načela zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Kako bi se konsolidirali zajednički napori te se osiguralo da dogovorene mjere budu provedene, i dalje će patrolirati plovilo Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA), pokrenut će se novi alati za praćenje aktivnosti flota putem trajnih sustava inspekcije i nadzora, uspostaviti mehanizam za usklađenost u regiji te će se i dalje dijeliti znanstveno utemeljeni višegodišnji planovi upravljanja. Najavljen je i prijedlog uspostave regionalnog sustava praćenja i kontrole plovila za sljedeće zasjedanje. Usvojeni prijedlozi temelje se na sveobuhvatnim znanstvenim i stručnim savjetima podružnica GFCM-a, kojima se ciljalo poboljšati doseg i učinkovitost planova.

GFCM je na temelju savjetovanja sa širokim rasponom dionika i partnera prije tri godine razvio i Strategiju za održivo ribarstvo i akvakulturu do 2030. na Sredozemlju i Crnom moru, koja se bavi socijalnim, gospodarskim i okolišnim aspektima održivosti. Namjera joj je izgraditi otpornost sektora na globalne izazove radeći na pet glavnih ciljeva: zdrava mora te održivo i produktivno ribarstvo, usklađenost i provedba politika s ciljem iskorjenjivanja nezakonitog i nereguliranog ribolova, osiguravanje održivosti sektora putem dugoročnog upravljanja, ulaganja u nove tehnologije i razmjene najboljih praksi regionalnih centara, osiguravanje kvalitetnije egzistencije ribara, posebno u malom ribolovu koji je okosnica industrije te razvoj kapaciteta putem tehničke podrške na nacionalnoj i subregionalnoj razini.

Kako bi se dala veća potpora mjerama zaštite okoliša, na sjednici je dogovoren i Regionalni akcijski plan za zaštitu ranjivih vrsta, uključujući morske ptice, kitove i kornjače, a kritično ugrožene vrste dobile su povećanu razinu zaštite. Raspravljalo se i o ranjivim morskim okolišima, zbog čije su zaštite članovi dogovorili plan za uspostavu područja ograničenog ribolova. Pokrenuta je i dugoročna inicijativa za dekarbonizaciju regionalne ribarske flote, kao i plan prilagodbe sektora klimatskim promjenama.

Provedbu donesenih mjera i  Strategije za održivo ribarstvo i akvakulturu, EU će poduprijeti godišnjim bespovratnim sredstvima u iznosu od 8 milijuna eura.

GFCM je Albaniji, Maroku, Turskoj i Europskoj uniji uručio Nagrade za usklađenost kao priznanje za potpuno prenošenje preporuka i rezolucija u nacionalno zakonodavstvo i ispravno izvješćivanje. Sjednica je zaključena isticanjem važnosti daljnje suradnje dionika na svim razinama, kako bi se donosile bolje odluke o kolektivnoj budućnosti te se i dalje ostvarivali zajednički ciljevi.

Više informacija i odluke  sjednice GFCM-A možete pronaći ovdje.
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.