Novosti

  • Novosti
  • Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumop...

Javni poziv za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.


Ministarstvo poljoprivrede je objavilo novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj provedbe Javnog poziva je povećanje otvorenosti šuma privatnih šumoposjednika, a šumska prometna infrastruktura je važan čimbenik koji predstavlja nužni preduvjet za provođenje radova gospodarenja šumama te zaštitu šuma od požara.

Prihvatljiv podnositelj je mali šumoposjednik (s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta do 20 ha) koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi i udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći 2. listopada 2023. od 12:00:00 sati i istječe 29. prosinca 2023. u 12:00:00 sati.

Javni poziv je dostupan ovdje.

Dodatne informacije vezane za pripremu i podnošenje prijave na ovaj Javni poziv mogu se zatražiti isključivo u pisanom obliku na e-adresu: privatne.sume@mps.hr.

foto: freepik.com
HOK Obrtnik Plus
HOK Majstori ljepote
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.