Obrtnička komora Zadarske županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE
23000 ZADAR, Široka ulica 1
Telefon: 023 301805
Telefaks: 023 311 383
Web: http://www.obrtnicka-komora-zadar.hr
e-Mail: ok.zadar@hok.hr
Predsjednik: Stjepan Knežević
Tajnik: Ivo Marin

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA ZADAR
23000 ZADAR, Špire Brusine 11
Telefon: 023 213 379
Telefaks: 023 213 379
Web: http://www.uoz.hr/
e-Mail: uo.zadar@hok.hr
Predsjednik: Mladen Malta
Tajnik: Jasminka Smokrović
2. UDRUŽENJE OBRTNIKA BIOGRAD NA MORU
23210 BIOGRAD NA MORU, Petra Zoranića 8
Telefon: 023 383 473
Telefaks: 023 385 165
e-Mail: uo.biograd@hok.hr
Predsjednik: Ante Lukačić
Tajnik: Zdenka Žujić
3. UDRUŽENJE OBRTNIKA PAG
23250 PAG, Od Špitala 2
Telefon: 023 600 045
Telefaks: 023 611 974
Web: http://uo-pag.hr/
e-Mail: uo.pag@hok.hr
Predsjednik: Andreja Bukša
Tajnik: Ružica Persola
4. UDRUŽENJE OBRTNIKA BENKOVAC
23420 BENKOVAC, Šetalište Kneza Branimira 44
Telefon: 023 681 842
Telefaks: 023 681 842
e-Mail: uo.benkovac@hok.hr
Predsjednik: Tomislav Glavić
Tajnik: Neda Marić