Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
32100 VINKOVCI, Ljudevita Gaja 17
Telefon: 032 333 304
Telefaks: 032 333 304
e-Mail: ok.vinkovci@hok.hr
Predsjednik: Tomislav Tomičić
Tajnik: Đuro Kadoić

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA VINKOVCI
32100 VINKOVCI, Duga ulica 31
Telefon: 032 339 175
Web: http://www.udruzenje-obrtnika-vinkovci.hr
e-Mail: uo.vinkovci@hok.hr
Predsjednik: Ljubica Brdar
Tajnik: Antun Lombarović
2. UDRUŽENJE OBRTNIKA VUKOVAR
32000 VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 22
Telefon: 032 441 995
Web: http://www.obrtnici-vukovar.hr
e-Mail: uo.vukovar@hok.hr
Predsjednik: Dražen Zovko
Tajnik: Marijela Stjepanović
3. UDRUŽENJE OBRTNIKA ŽUPANJA
32270 ŽUPANJA, Aleja Matice Hrvatske 32
Telefon: 032 831 417
Telefaks: 032 831 417
e-Mail: uo.zupanja@hok.hr
Predsjednik: Igor Ivkić
Tajnik: Josip Juzbašić
4. UDRUŽENJE OBRTNIKA ILOK
32236 ILOK, J. Benešića 52
Telefon: 032 596 084
Telefaks: 032 596084
e-Mail: uo.ilok@hok.hr
Predsjednik: Krešimir Ćorić
Tajnik: Marijana Habenšus