Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
44000 SISAK, Ulica Ante Starčevića 13
Telefon: 044 521 134
Telefaks: 044 522 487
Web: http://www.ok-smz.hr
e-Mail: ok.sisak@hok.hr
Predsjednik: Adolf Cvanciger
Tajnik: Nenad Joksimović

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA KUTINA
44320 KUTINA, Crkvena 2
Telefon: 044 683 559
Telefaks: 044 625 302
e-Mail: uo.kutina@hok.hr
Predsjednik: Ivica Ružička
Tajnik: Vedrana Kinderman
2. UDRUŽENJE OBRTNIKA NOVSKA
44330 NOVSKA, Osječka 19
Telefon: 044 608 510
Telefaks: 044 608 510
e-Mail: uo.novska@hok.hr
Predsjednik: Željko Pugelnik
Tajnik: Lidija Josić
3. UDRUŽENJE OBRTNIKA SISAK
44000 SISAK, Ulica S. i A. Radića 8 b
Telefon: 044 521 661
Telefaks: 044 521 661
Web: https://www.uosk.hr/
e-Mail: uo.sisak@hok.hr
Predsjednik: Ivanka Čačić
Tajnik: Katarina Milatović
4. UDRUŽENJE OBRTNIKA PETRINJA, GLINA I TOPUSKO
44250 PETRINJA, Trg dr Franje Tuđmana 19 a
Telefon: 044 815 302
Telefaks: 044 813 680
e-Mail: uo.petrinja.glina.topusko@hok.hr
Predsjednik: Ivan Solomun
Tajnik: Marta Olah Čorak