Obrtnička komora Međimurske županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 4
Telefon: 040 312 643
Telefaks: 040 313 971
Web: http://www.obrtnicka-komora-medjimurja.hr
e-Mail: ok.cakovec@hok.hr
Predsjednik: Boris Lukovnjak
Tajnik: Robert Varga

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40000 ČAKOVEC, Park Rudolfa Kropeka 1
Telefon: 040 310 405
Telefaks: 040 310 405
e-Mail: uo.cakovec@hok.hr
Predsjednik: Milenko Benjak
Tajnik: Dražen Šarić
2. UDRUŽENJE UGOSTITELJA MEĐIMURJA
40000 ČAKOVEC, Park Rudolfa Kropeka 1
Telefon: 040 312 643
Telefaks: 040 312 644
e-Mail: uo.ugostitelja.cakovec@hok.hr
Predsjednik: Mijo Turk