Obrtnička komora Ličko-senjske županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
53000 GOSPIĆ, Kaniška 4
Telefon: 053 573 012
Telefaks: 053 573 012
e-Mail: ok.gospic@hok.hr
Predsjednik: Marko Sokolić
Tajnik: Ankica Šubarić

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA GOSPIĆ
53000 GOSPIĆ, Kaniška 4
Telefon: 053 575 064
Telefaks: 053 575 064
e-Mail: uo.gospic@hok.hr
Predsjednik: Ružica Maras
Tajnik: Željko Mataija
2. UDRUŽENJE OBRTNIKA NOVALJA
53291 NOVALJA, Dalmatinska 16
Telefon: 053 661 023
Telefaks: 053 661 023
e-Mail: uo.novalja@hok.hr
Predsjednik: Ivan Zubović
Tajnik: Ksenija Palčić
3. UDRUŽENJE OBRTNIKA OTOČAC
53220 OTOČAC, Bana Josipa Jelačića 16
Telefon: 053 773 278
Telefaks: 053 773 278
e-Mail: uo.otocac@hok.hr
Predsjednik: Ivan Odorčić
Tajnik: Božana Premuž
4. UDRUŽENJE OBRTNIKA SENJ
53270 SENJ, Uskočka 12
Telefon: 053 881 002
Telefaks: 053 881 002
e-Mail: uo.senj@hok.hr
Predsjednik: Berislav Gržanić
Tajnik: Barbara Prpić