Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 KRAPINA, Magistratska 2
Telefon: 049 300 545
Telefaks: 049 370 616
Web: http://www.okkzz.hr
e-Mail: ok.krapina@hok.hr
Predsjednik: Davor Pleško
Tajnik: Renata Vranić

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADOVA D. STUBICA, OROSLAVJE I OPĆINA M. BISTRICA, G. STUBICA, STUBIČKE TOPLICE
49240 DONJA STUBICA, Matenačka cesta 6
Telefon: 049 286 088
Telefaks: 049 286 410
e-Mail: uo.stubica@hok.hr
Predsjednik: Nenad Kučiš
Tajnik: Dragana Moštak
2. MEĐUOPĆINSKO UDRUŽENJE OBRTNIKA KLANJEC
49290 KLANJEC, Trg Antuna Mihanovića 1
Telefon: 0981396537
Telefaks: 049550 333
e-Mail: uo.klanjec@hok.hr
Predsjednik: Dragutin Ulama
Tajnik: Gordana Novosel
3. UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA KRAPINE I OPĆINA ĐURMANEC, JESENJE, PETROVSKO I RADOBOJ
49000 KRAPINA, Magistratska 2
Telefon: 049 370 988
Telefaks: 049 373 477
Web: www.okkzz.hr
e-Mail: uo.krapina@hok.hr
Predsjednik: Vladimir Vidović
Tajnik: Suzana Katalenić
4. UDRUŽENJE OBRTNIKA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
49217 KRAPINSKE TOPLICE, Antuna Mihanovića 22 a
Telefon: 049 501 521
Telefaks: 049 501 521
e-Mail: uo.krapinske.toplice@hok.hr
Predsjednik: Mirko Blažičević
Tajnik: Martina Tuđa, dipl. oec
5. UDRUŽENJE OBRTNIKA PREGRADA, HUM NA SUTLI I DESINIĆ
49218 PREGRADA, Ljudevita Gaja 17
Telefon: 049 376 101
Telefaks: 049 376 101
e-Mail: uo.pregrada@hok.hr
Predsjednik: Josip Grofelnik
Tajnik: Biserka Babić
6. UDRUŽENJE OBRTNIKA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE, Trg hrvatske kraljice Jelene 1
Telefon: 049 228 540
Telefaks: 049 228 540
Web: http://www.okkzz.hr/zacretje/
e-Mail: uo.sveti.kriz.zacretje@hok.hr
Predsjednik: Ivica Roginić
Tajnik: Dijana Šipek
7. UDRUŽENJE OBRTNIKA BEDEKOVČINA
49221 BEDEKOVČINA, S. Radića 1
Telefon: 049 214 730
Telefaks: 049 214 730
Web: http://www.okkzz.hr/bedekovcina/
e-Mail: uo.bedekovcina@hok.hr
Predsjednik: Stjepan Kotarski
Tajnik: Dijana Šipek
8. UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZABOKA
49210 ZABOK, Matije Gupca 81/I
Telefon: 049 223 793
Telefaks: 049 223 793
Web: www.okkzz.hr
e-Mail: uo.zabok@hok.hr
Predsjednik: Miro Čaržavec
Tajnik: Ksenija Fiorencis
9. UDRUŽENJE OBRTNIKA ZLATAR
49250 ZLATAR, Zagrebačka 2 a
Telefon: 049 466 112
Telefaks: 049 466 112
e-Mail: uo.zlatar@hok.hr
Predsjednik: Darko Varga
Tajnik: Branka Štahan