Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
48000 KOPRIVNICA, Bjelovarska cesta 75 a
Telefon: 048 623 408
Telefaks: 048 623 408
Web: http://www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr
e-Mail: ok.koprivnica@hok.hr
Predsjednik: Irena Kovačić
Tajnik: Božo Barać

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA KOPRIVNICA
48000 KOPRIVNICA, Taraščice 19
Telefon: 048 222 394
Telefaks: 048 624 206
Web: http://www.obrtnici-koprivnica.hr
e-Mail: uo.koprivnica@hok.hr
Predsjednik: DARKO FRANKOL
Tajnik: Jasmina Markota
2. UDRUŽENJE OBRTNIKA KRIŽEVCI
48260 KRIŽEVCI, I. Z. Dijankovečkog 7
Telefon: 048 711 716
Telefaks: 048 711 716
e-Mail: uo.krizevci@hok.hr
Predsjednik: Jasna Preradović
Tajnik: Marija Škrlec
3. UDRUŽENJE OBRTNIKA ĐURĐEVAC
48350 ĐURĐEVAC, Đure Basaričeka 10/I
Telefon: 048 811 136
Telefaks: 048 811 136
e-Mail: uo.djurdjevac@hok.hr
Predsjednik: Damir Golubić
Tajnik: Željka Hasan, univ.bacc.oec.