Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
20000 DUBROVNIK, Vukovarska 16
Telefon: 020 323 550
Telefaks: 020 323 550
Web: http://www.du-hok.net
e-Mail: ok.dubrovnik@hok.hr
Predsjednik: Ante Jakić
Tajnik: Nikola Kalafatović

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA DUBROVNIK
20000 DUBROVNIK, Getaldićeva 4
Telefon: 020 323 213
Telefaks: 020 323 213
e-Mail: uo.dubrovnik@hok.hr
Predsjednik: Zlatko Begušić
Tajnik: Cvijeto Daničić
2. UDRUŽENJE OBRTNIKA KORČULA - LASTOVO
20271 BLATO, Ulica 1 30
Telefon: 020 851 025
Telefaks: 020 851 025
Web: www.uo-korculalastovo.com
e-Mail: uo.korcula-lastovo@hok.hr
Predsjednik: Goran Šego
Tajnik: Dejan Žuvela
3. UDRUŽENJE OBRTNIKA METKOVIĆ
20350 METKOVIĆ, Stjepana Radića 24
Telefon: 020 684 650
Telefaks: 020 684 650
Web: http://uo-metkovic.com/
e-Mail: uo.metkovic@hok.hr
Predsjednik: Ivica Mijoč
Tajnik: Ivica Parmać
4. UDRUŽENJE OBRTNIKA PLOČE
20340 PLOČE, Neretvanskih gusara 14
Telefon: 020 678 708
Telefaks: 020 678 708
e-Mail: uo.ploce@hok.hr
Predsjednik: Božo Škarić
Tajnik: Darko Erak
5. UDRUŽENJE OBRTNIKA AUTOTAKSI PRIJEVOZNIKA DUBROVNIK
20000 DUBROVNIK, Vukovarska 16
Telefon: 020 323 213
Telefaks: 020 323 213
e-Mail: uo.autotaksi.dubrovnik@hok.hr
Predsjednik: Miše Miloslavić