Obrtnička komora Brodsko-posavske županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
35000 SLAVONSKI BROD, Petra Krešimira IV 46/1
Telefon: 035 447 017
Telefaks: 035 447 017
Web: http://www.okbp.hr
e-Mail: ok.slavonski.brod@hok.hr
Predsjednik: Jelena Ivaniš
Tajnik: Tatjana Tijan

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA SLAVONSKI BROD
35000 SLAVONSKI BROD, Petra Krešimira IV 12
Telefon: 035 447 010
Telefaks: 035 447 010
e-Mail: uo.slavonski.brod@hok.hr
Predsjednik: Anka Šakić
Tajnik: KRUNOSLAV PAUN
2. UDRUŽENJE OBRTNIKA NOVA GRADIŠKA
35400 NOVA GRADIŠKA, Ulica Slavonskih graničara 20
Telefon: 035 361 763
Telefaks: 035 361 763
Web: http://www.uong.hr/
e-Mail: uo.nova.gradiska@hok.hr
Predsjednik: Tomislav Šimić
Tajnik: Andrea Marinović