Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije

Instalirajte Flash Player da bi vidjeli mapu.

OBRTNIČKA KOMORA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
43000 BJELOVAR, Junija Palmotića 1
Telefon: 043 242 242
Telefaks: 043 241 280
Web: http://www.okbj.hr
e-Mail: ok.bjelovar@hok.hr
Predsjednik: Goran Grgić
Tajnik: Jasna Trupac

  Udruženja obrtnika
1. UDRUŽENJE OBRTNIKA BJELOVAR
43000 BJELOVAR, Franjevačka 6
Telefon: 043 243 018
e-Mail: uo.bjelovar@hok.hr
Predsjednik: Gabrijela Marija Patačko
Tajnik: Sanja Lovrić
2. UDRUŽENJE OBRTNIKA ČAZMA
43240 ČAZMA, Kralja Tomislava 9
Telefon: 043 772 311
Telefaks: 043 772 311
e-Mail: uo.cazma@hok.hr
Predsjednik: Jadranka Piršljin
Tajnik: Anita Ćurić
3. UDRUŽENJE OBRTNIKA DARUVAR
43500 DARUVAR, Josipa Jelačića 15
Telefon: 043 331 391
Telefaks: 043 331 391
e-Mail: uo.daruvar@hok.hr
Predsjednik: Željko Jukić
Tajnik: Kata Bliznac
4. UDRUŽENJE OBRTNIKA GAREŠNICA
43280 GAREŠNICA, Vladimira Nazora 29/I
Telefon: 043 433-358
Telefaks: 043 433-358
Web: http://www.uogar.hr/
e-Mail: uo.garesnica@hok.hr
Predsjednik: Daniela Kelava
Tajnik: Anita Ćurić