Kontakt

Adresa

Hrvatska obrtnička komora

Ilica 49/II, p.p.166

10 000 Zagreb

tel: +385 1 4806 666

fax: +385 1 4846 610

e-mail: hok@hok.hr

    Telefon Fax E-mail
Predsjednik Dragutin Ranogajec 01/4806-666 01/4806-676 ured.predsjednika@hok.hr
Ured predsjednika

Predsjedništvo HOK-a

Upravni odbor HOK-a

Nadzorni odbor HOK-a

Odbor za financije i proračun HOK-a

01/4806-666 01/4806-676 ured.predsjednika@hok.hr
Ured predsjednika Glavna tajnica Violeta Jelić 01/4806-666 01/4806-676

ured.predsjednika@hok.hr

violeta.jelic@hok.hr

Odjel za gospodarstvo i savjetovanje Sanja Želinski Matunec 01/4806-605 01/4806-675 gospodarstvo@hok.hr
Služba za pravne poslove i opće poslove Krešimir Jušić  01/4806-635 01/4846-610 pravna-sluzba@hok.hr
Odjel za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala Mirela Lekić 01/4806-611 01/4806-624 obrazovanje@hok.hr
Služba za informacijski sustav    01/4806-666 01/4846-610 informatika@hok.hr
Odjel za organizaciju rada cehova   01/4806-666 01/4846-610 cehovi@hok.hr
Služba za financijsko-računovodstvene poslove   01/4806-666 01/4846-610 financije@hok.hr
Služba za odnose s javnošću i nakladničku djelatnost   01/4806-666 01/4812-268 publicrelations@hok.hr
Tajništvo Suda časti HOK-a, Arbitraže i Centra za mirenje Suzana Kolesar 01/4806-618 01/4846-610

sud-casti@hok.hr

mirenje@hok.hr