Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje Hrvatske obrtničke komore:

Krešimir Jušić, dipl. iur.

tel: 01/4806 635, centrala 01/4806 666
fax: 01/ 4846 610

e-mail: kresimir.jusic@hok.hr

e-mail: hok@hok.hr   

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama u privitku: