Popis zanimanja

U skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica učenici se školuju za sljedeća zanimanja:

 

 1. Alatničar (NN 136/03, NN 167/04)
 2. Autoelektričar (NN 112/04)
 3. Autolakirer (NN 136/03)
 4. Autolimar (NN 112/04)
 5. Automehaničar (NN 112/04)
 6. Bravar (NN 112/04)
 7. Brodski mehaničar (NN 112/04)
 8. Dimnjačar (NN 112/04)
 9. Elektroinstalater (NN 136/03)
 10. Elektromehaničar (NN 136/03)
 11. Elektroničar-mehaničar (NN 136/03)
 12. Fasader (NN 86/07)
 13. Fotograf (NN 136/03)
 14. Frizer (NN 136/03)
 15. Galanterist (NN 112/04)
 16. Glazbalar za trzalačka glazbala (NN 112/04)
 17. Glazbalar za gudačka (NN 112/04)
 18. Graditelj drvenih brodova (NN 112/04)
 19. Graditelj metalnih brodova (NN 112/04)
 20. Graditelj orgulja (NN 112/04)
 21. Graditelj plastičnih plovila (NN 112/04)
 22. Instalater grijanja i klimatizacije (NN 136/03, NN 167/04)
 23. Kemijski čistač (NN 112/04)
 24. Klesar (NN 112/04)
 25. Klobučar (NN 112/04)
 26. Konobar (NN 112/04, NN 178/04)
 27. Kotlar (NN 112/04)
 28. Kovač (NN 112/04)
 29. Kozmetičar (NN 112/04)
 30. Krojač (NN 112/04)

31. Krovopokrivač (NN 68/05)

32. Krznar (NN 112/04)

33. Kuhar (NN 112/04, NN 178/04)

34. Limar (NN 112/04)

35. Ljevač (NN 112/04)

36. Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (NN 112/04)

37. Mesar (NN 112/04)

38. Mljekar (NN 112/04)

39. Obućar (NN 112/04)

40. Pećar (NN 112/04)

41. Pediker (NN 136/03)

42. Pekar (NN 112/04)

43. Pismoslikar (NN 136/03)

44. Plinoinstalater (NN 136/03, NN 167/04)

45. Precizni mehaničar (NN 112/04)

46. Prodavač (NN 80/07)

47. Puškar (NN 112/04)

48. Slastičar (NN 112/04, NN 178/04)

49. Soboslikar-ličilac (NN 136/03)

50. Staklar (NN 68/05)

51. Stolar (NN 136/03)

52. Strojobravar (NN 136/03, NN 167/04)

53. Tapetar (NN 112/04)

54. Tesar (NN 68/05)

55. Tokar (NN 136/03, NN167/04)

56. Urar (NN 112/04)

57. Vodoinstalater (NN 136/03, NN 167/04)

58. Zidar (NN 68/05)

59. Zlatar (NN 112/04)