Odjeli za obrazovanje u POK-ovima

Županija Suradnik za obrazovanje Telefon Telefaks Adresa e-mail
OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB Iva Tušin 01/4806-545, 554 01/4846-615 10000 ZAGREB
Ilica 49
obrazovanje-zg@hok.hr
Anica Sindičić 01/4806-543, 541
OBRTNIČKA KOMORA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE Ana Mužar 049/300-547 049/370-616 49000 KRAPINA
Magistratska 2
obrazovanje-kr@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE Ankica Čulig 044/521-998 044/522-487 44000 SISAK
Ante Starčevića 13
obrazovanje-sk@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE Mirjana Kućas 047/611-997 047/611-742 47000 KARLOVAC
Julija Haulika 14
obrazovanje-ka@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Višnja Fatiga 042/320-335 042/320-942 42000 VARAŽDIN
Vodnikova 4
obrazovanje-vz@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE Jasmina Sinovec 048/624-476 048/623-408 48000 KOPRIVNICA
Bjelovarska cesta 75a
obrazovanje-kc@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE Martina Trupac 043/242-242 043/241-280 43000 BJELOVAR
Junija Palmotića 1
obrazovanje-bj@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE Tamara Dukić 051/325 582 051/325-590 51000 RIJEKA
Zanonova 1/III
obrazovanje-ri@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE   053/560 262 053/560 262 53000 GOSPIĆ
Kaniška 4
obrazovanje-gs@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA VIROVITIČKO – PODRAVSKE ŽUPANIJE Domagoj Petrić 033/725-493 033/726-028 33000 VIROVITICA
Pavla Radića 3
obrazovanje-vt@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA POŽEŠKO – SLAVONSKE ŽUPANIJE Francisko Didović 034/272-457 034/272-457 34000 POŽEGA
Franje Thauzya 7
obrazovanje-pz@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE Tatjana Tijan 035/442-356 035/407-441 35000 SLAVONSKI
BROD
Petra Krešimira IV 46/I
obrazovanje-sb@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA ZADARSKE ŽUPANIJE Lidija Udiljak 023/319-273 023/311-383 23000 ZADAR
Široka ulica 1
obrazovanje-zd@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE Željko Belajdžić 031/310-170 031/ 310-161 31000 OSIJEK
Svilajska 35/II
obrazovanje-os@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE Nađa Baranović 022/311-716 022/311-716 22000 ŠIBENIK
Ulica Stjepana Radića 77a
obrazovanje-si@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA VUKOVARSKO -SRIJEMSKE ŽUPANIJE Tomislav Grospić 032/333-304 032/ 338-239 32100 VINKOVCI
Ljudevita Gaja 17
obrazovanje-vk@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE Elizabeta Bego 021/470-464 021/ 470-114 21000 SPLIT
Ruđera Boškovića 28-30
obrazovanje-st@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE Vesna Božac 052/216-153 052/383-744 52100 PULA
Mletačka 12/I
obrazovanje-pu@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE Jelena Svetac 020/323-550 020/323-550 20000 DUBROVNIK
Široka 4/II
obrazovanje-du@hok.hr
OBRTNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Robert Varga 040/313-971 040/312-643 40000 ČAKOVEC
Ivana Gorana Kovačića 4
obrazovanje-ck@hok.hr