Kontakt

Adresa

Hrvatska obrtnička komora

Ilica 49/II, p.p.166

10 000 Zagreb

tel: +385 1 4806 666

fax: +385 1 4846 610

e-mail: hok@hok.hr

    Telefon Fax E-mail
Predsjednik Dragutin Ranogajec 01/4806-666 01/4806-676 ured.predsjednika@hok.hr
Ured predsjednika   01/4806-666 01/4806-676 ured.predsjednika@hok.hr
Ured predsjednika Glavna tajnica Violeta Jelić 01/4806-666 01/4806-676

ured.predsjednika@hok.hr

violeta.jelic@hok.hr

Odjel za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Sanja Želinski Matunec 01/4806-605 01/4806-675 gospodarstvo@hok.hr
Odjel za pravne poslove   01/4806-635 01/4846-610 pravna-sluzba@hok.hr

Odjel za obrazovanje, razvoj ljudskih potencijala i

informacijski sustav

Mirela Lekić 01/4806-611 01/4806-624 obrazovanje@hok.hr
Služba za informacijski sustav i analitiku Branko Banda 01/4806-666 01/4846-610 informatika@hok.hr
Odjel za organizaciju rada cehova Ivica Štambuk 01/4806-632 01/4846-610 cehovi@hok.hr
Odjel za financijsko-računovodstvene poslove   01/4806-666 01/4846-610 financije@hok.hr
Služba za odnose s javnošću, informiranje i nakladničku djelatnost Snježana Tomić 01/4806-670 01/4812-268 publicrelations@hok.hr
Tajništvo Suda časti HOK-a, Arbitraže i Centra za mirenje Suzana Kolesar 01/4806-618 01/4846-610 sud-casti@hok.hr mirenje@hok.hr