Ispiti o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza – “Upravitelj prijevoza“

Obavještavamo Vas da će se sljedeći Ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  “Upravitelj prijevoza“ održati u subotu, 12. rujna 2015 u Zagrebu, Ilica 49/I.

Ovisno o intenzitetu prijava i broju kandidata, moguće je da se ispit održi i u nedjelju, 13. rujna 2015.

Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 28. kolovoza 2015. 

Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita. 

Potpuna prijava za ispit treba sadržavati:

1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit
2. potvrdu o uplati (1.500,00 kuna)
3. presliku Diplome (dostavljaju samo osobe koje imaju završenu višu ili visoku naobrazbu pravnog, ekonomskog, prometnog ili strojarskog smjera).

Katalog pitanja i odgovora izdanje prosinac 2013. i Katalog pitanja izdanje prosinac 2013. važeći su katalozi pomoću kojih se kandidati pripremaju za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

Sva potrebna dokumentacija za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti može se zatražiti u Područnim obrtničkim komorama, Udruženjima obrtnika ili je možete preuzeti s naše web stranice (www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz).

Potpunu prijavu poslati na mail:   prijevoznici-ispit@hok.hr  fax: 01/4846-610 ili pošaljite na adresu:
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
Prijava za polaganje ispita “Upravitelj prijevoza“
Ilica 49/2
10 000 Zagreb

Naknada za polaganje ispita u iznosu od 1.500,00 kuna uplaćuje se IBAN račun Hrvatske obrtničke komore: 

HR69 2340 0091 1001 74539, poziv na broj odobrenja (navesti OIB).
Svrha doznake: Uplata ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje javnog cestovnog prijevoza.
U korist računa: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Ilica 49, OIB 96583527575

BIC (SWIFT adresa): PBZGHR2X

Katalog pitanja može se preuzeti sa web stranice HOK-a (http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz). Katalog pitanja i odgovora možete naručiti  iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 100,00 kuna (na istoj uplatnici kojom se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 1.600,00 kuna i “katalog pitanja i odgovora“ će biti poslan na adresu poštom).

Za sve dodatne informacije:
- www.hok.hr pod «Cehovi», ispit za javni cestovni prijevoz
- HOK, Odjel za organizaciju rada cehova, 01/4806-621, 01/4806-609, 01/4806-626 ili 01/4806-666

- Područne obrtničke komore i udruženja obrtnika

Ukoliko ste uplatili i Katalog pitanja i odgovora, HOK Vam šalje Katalog na adresu naznačenoj na prijavnici.
Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog roka ispita, dok je Povjerenstvo dužna uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita.

Temeljem Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza „NN 73/14“  ukoliko kandidat na vrijeme ne obavijesti povjerenstvo o spriječenosti dolaska na ispit, prijava se ocjenjuje kao pad na ispitu, što znači da Vaša prijava i uplata neće vrijediti za naredni rok. Krajnji rok za odgodu je 48 sati prije ispita.

Kontakt: 

Odjel za organizaciju rada cehova

tel: 01/4806-609 (Silva Vucković-Škarec), 01/4806-626 (Matija Duić), 01/4806-666 (centrala), fax: 01/4846 610

e-mail: prijevoznici-ispit@hok.hr